Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ilyas bat 4 puan
Ahmet Rasim
Nurullah Ataç
Suut Kemal Yetkin
Melih Cevdet Anday
Bu sanatçılarla aşağıdaki eserler eşleştirildiğinde hangi eser dışta kalır?
Boş Bırak
I. Gazete çevresinde gelişen metin türlerindendir.
II. Bu yazı türünde yazar ele aldığı konuyu derinlemesine incelemez.
III. Yazarın amacı, okuyucuya karşılıklı konuşma havasında duygu ve düşüncelerini açıklamak, hoş zaman geçirtmektir.
IV. Bu metin türünde samimi, senli benli, nükteli bir üslup kullanılır.
V. Mahalli ve kişisel söyleyişlere, deyim ve atasözlerine yer vermekten kaçınılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi sohbet türüyle ilgili yanlış bir bilgidir?
Boş Bırak
Eee! Ne yapalım? Fikir adamıyım, bilim adamıyım ben; derin derin düşüncelerimden çıkıp da süslenmeye, dış güzelliklerle uğraşmaya ayıracak vaktim mi var benim? Okuyup okuyup da içimi bezeyeyim, kafamı donatayım, yeter bana! Ama görenler beni beğenmeyeceklermiş, varsınlar beğenmesinler! Öyle görünüş düşkünü kimselerin diyeceklerinden bana ne?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi sohbet türünde değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sohbet türüne ait bir özelliktir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünün özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
• Anlatımda süsten, sanatlı söyleyişten uzak durulması
• Gereksiz sözcüklere yer verilmemesi
• Anlatılanların birbiriyle çelişmemesi
• Anlatılanların herkesçe aynı şekilde anlaşılması
Aşağıdaki terimlerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur?
Boş Bırak
İnsan buzlu tepelere tırmanmayı neden istesin( ) tehlikelere kendini neden atsın( ) Para içinse Himalaya( ) nın tepesine çıktığı için kimse kimseye beş para vermez. Fakat o dağın tepesine çıkmak bir marifettir( )
Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
Boş Bırak
Doğrusu mektupta sorulan her suale hemen cevap vermek kolay olmuyor. Bir kere bazıları çok çetin sualler soruyor, onların içinden çıkmaya benim bilgim kâfi gelmiyor. Bazı kimseler de serçe gibidir; akılları hep darıdadır. Gönül meselelerinin hâllini benden istiyorlar. Gönül meselesini de ne yazık ki bilgi ile hâlletmek her zaman mümkün değildir. Onun için dikkat ederseniz erbabı, bu gibi hâllerde daha çok kahve falına, el falına başvurur. Fala baktırmak veya bakmak ise çoktan beri yasak olduğundan onların gönül meselelerine dair suallerini de cevapsız bırakmak gerekiyor.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünde bir metinden alınmıştır?
Boş Bırak
Geçenlerde atlardan iyi anlayan bir dostumla görüşüyorduk. Atlara her şeyi öğretmenin kabil olduğunu söylüyordu. Yeter ki at istenen bir hareketi yaptığı zaman mükâfat alacağını kavrayabilsin. O hareketi yapmadığı takdirde cezaya çarptırılabileceğini de anlarsa atın yapmayacağı şey yoktur. Fakat ben öyle zannediyorum ki insanları iyi hareketler yapmaya teşvik etmekte mükâfatın yani takdirin tesiri cezanın tesirinden daha büyüktür.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz