Tebrikler! Testin en başarılı üyesi hacer 97 puan
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tek kelime ile anlatılabilecek bir kavram, birden fazla kelime ile ifade edilmiştir?
Boş Bırak
Kelime hazinesi zengin, her türlü fikri ve duyguyu ifade etmeye muktedir bir dil kazanması için, genç şaire, şiirlerini okumak mecburiyetinde olduğu kalburüstü şairlerin bir listesini vermiştim.
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?
Boş Bırak
Orada gördüklerimi, konuşulanları size dilimin döndüğü kadar anlatayım.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
Boş Bırak
Göz göre göre sizi kandırmasına izin veremezsiniz.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Boş Bırak
I. En azından sen bana doğruları anlat.
II. İki adam yok yere birbirleriyle tartıştı.
III. Kardeşim bari beni yalnız bırakmasaydı.
IV. Hiç değilse bu konuda annene yardımcı ol.
V. Nasıl olsa yarından sonra o da bize katılacak.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili sözlerden hangileri anlamca ötekilerden farklıdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim olarak kullanılmamıştır?
Boş Bırak
Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir
Bu dizelerde "dil" sözcüğü, benzetme amacı güdülmeden kendi anlamı dışında kullanılmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullanım vardır?
Boş Bırak
I. Bugün hava çok soğuk, sıkı giyin.
II. Çok sıkı bir dostluğumuz söz konusu onunla.
III. Sıkı bir yöneticidir, ondan olur olmaz yere izin alamazsın.
IV. Son günlerde işlerimiz çok sıkı, tatilimi iptal etmek zorunda kaldım.
V. Kemerin çok sıkı, istersen biraz gevşetelim.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde "sıkı" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
Boş Bırak
Divan şairlerine göre bir gazelin, işitilmemiş, söylenmemiş olması; üslûbunun akıcı, dilinin sade olması; söyleyişi ve içeriğiyle okuyanları büyülemesi gerekir.
Bu cümlede geçen "işitilmemiş, söylenmemiş" sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz