Tebrikler! Testin en başarılı üyesi elif çabuk 165 puan
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, isim görevinde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük isim değildir?
Boş Bırak
"ezik" sözcüğü aşagıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı türde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili isim, iyelik eki almamıştır?
Boş Bırak
Alilerde geçirdiğim günleri hâlâ unutamıyorum.
" - ler, - lar " eki aşağıdakilerden hangisinde bu cümlede eklendiği sözcüğe kattığı anlamı katmıştır?
Boş Bırak
I. Laleli, sümbüllü ne güzel bağlar
II. Yine gam yükünün kervanı geldi
III. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
IV. Karadır kaşların ferman yazdırır
V. Ben ağlarım, doktor ağlar, dert ağlar
Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler isim görevinde değildir?
Boş Bırak
Aşagıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük eylemden türemiş bir isimdir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde yönelme durum eki " – a, – e " farklı türde bir sözcüğe eklenmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisinde belirtme durum eki "– ı, – i " kullanılmamıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz