Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nurşah hoşgör 148 puan
I. En katı yüreklinin bile bu sabah iki
II. Üç damla yaş kurudu solgun yanaklarında;
III. Acıları yolcuların hepsi hissetmişti ki,
IV. Bugün de erişilmez o diyara, yarın da...
Numaralanmış dizelerin hangilerinde zarf kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük türce ötekilerden farklıdır?
Boş Bırak
Yön bildiren sözcükler zarf olarak kabul edilir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük zarf görevindedir?
Boş Bırak
Asağıdaki cümlelerin hangisinde "geniş" sözcüğü diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, soru anlamı diğerlerinden farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?
Boş Bırak
Ağlayın aşinasız sessiz can verenlere
Otel odalarında, otel odalarında
"sessiz" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde, türü bakımından bu dizelerdekiyle aynıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde bir zarf, yine bir zarfı nitelemiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ayrı" sözcüğü bir eylemi nitelememiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
Boş Bırak
Yıldız ucundaki görkemli ışık
Kalbe vuran güneşidir kor gözlerinin
Mevsimlerin en güzeli sana alışık
Gönül penceremde saçların gür sarmaşık
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "böyle" sözcüğü zarf görevinde kullanılmamıştır?
Boş Bırak
Zaman zarfları eylemin zamanını belirtirken, durum zarfları eylemin nasıl gerçekleştigini belirtir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde zaman zarfı yoktur?
Boş Bırak
Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye
Bu dizede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Sararan ümitler her sonbaharda
Yaprak yaprak yüregime dökülür
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz