Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Zeynep Sarı 629 puan
1769’da Nicholas Cugnot adında bir Fransız askeri tarafından karada yol alan ilk mekanik taşıt yapılıncaya kadar kara taşımacılığı; katır, at gibi hayvanlar tarafından çekilen arabalarla sağlanıyordu.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-yor” eki, diğerlerinden farklı bir zaman anlamı katmıştır?
Boş Bırak
Duvara bir titiz örümcek gibi,
İnce dertlerimle işledim bir ağ.
Ruhum, gün doğunca sönecek gibi,
Şimdiden hayata ediyor veda.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Buzdolabının icadı, kuşkusuz dondurma yapımını da etkiledi. Buzdolabı ülkemizde kullanılmaya başlamadan önce bir alaturka bir de alafranga dondurma vardı. Alafranga dondurmaya “kalıp dondurma” da denirdi. Bu dondurma gerçekten de buz kalıbı gibi kaskatı olurdu. Önce içine kar doldurulmuş bir fıçıya silindire benzer bir kalıp yerleştirilir, bu kalıbın içine de dondurma malzemesi konurdu. Kar eridikçe yenisi ilave edilerek malzemenin bu kalıpta donması sağlanırdı. Çikolatalı, çilekli ve kremalısı yapılırdı. Alaturka dondurma ise buz katılığında değil, kar yumuşaklığında olurdu. Kenarları oluk oluk, yaldızlı veya çiçekli, iç içe geçmiş küçük kayık tabaklarda yenirdi. En çok kaymaklı ve vişneli türleri tercih edilirdi.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Büyük İskender’in, yastığı altından hiç eksik etmediği iki silah varmış derler: kılıcı, bir de İlyada. Bilge Aristoteles’in bu ünlü öğrencisi, o kılıçla çok kesmiş biçmiş ama o kitabı kılıca kırdırmamış hiçbir zaman. Günümüzdeyse “Neler okursunuz?” türünden bir soruyu, adı okumaza çıkmasın diye yanıtlayan birçok kimse arasında, Pekos Bill, Red Kit benzeri şeyler okumaya bayıldığını söyleyenler bile var. İlyada nere, Red Kit nere diyeceksiniz ama gene de aradaki yüzyıllar boşa geçmiş sayılmaz. Kitapları üstünkörü suçlayan, okuyana için için öfke duyanların bile, “Ben okumam.” demeyi kendilerine yedirememeleri ilginçtir. ----.
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Hem roman hem de öykü yazan Truman Capote da öyküye farklı bir rol biçenlerdendir. Capote özellikle kısa öykünün yazar için bir tür parmak jimnastiği olarak değerlendirilmesine itiraz eder.
Capote’nun kısa öyküyle ilgili olarak karşı çıktığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hayatın birçok alanında yapay zekâ uygulamalarından faydalanılsa da ABD’deki bir üniversitede yapılan araştırma acı gerçeği ortaya çıkardı: Ne kadar gelişmiş olursa olsun, mevcut yapay zekâ, ancak dört yaşındaki bir çocuğun zekâsıyla kıyaslanabilecek düzeyde. Yapay zekâ uygulamaları, benzerlikleri ayırma konusundaki güçlü yetenekleri ve eşsiz kelime hazinelerine rağmen testte en basit “Neden?” sorusuna bile yanıt verememiş. Araştırmacılara göre bunun nedeni, yaşam tecrübesi eksikliği.
I. Gerçekleştirilenlerin beklentileri karşılamadığına
II. ABD’deki üniversitelerin daha fazla çalışma yaptığına
III. Çalışmaların her ülkede desteklendiğine
Bu parçada yapay zekâ uygulamalarına ilişkin olarak yukarıdakilerden hangilerine değinilmiştir?
Boş Bırak
Küresel ısınma, çağımızın sorunu. Bu sorun yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerini ve ekosistemleri korumak oldukça pahalı bir iş. Zira bu, o arazinin başka amaçlar için kullanımının önlenmesi, koruma için insan kaynağı ve altyapı oluşturulması, korunan alanın bilimsel olarak izlenmesi gibi pek çok alanda çalışmayı gerektiriyor. Habitatların küresel ısınmadan nasıl etkileneceğine, bunun canlılar açısından ne gibi sorunlar oluşturacağına dair araştırmalar sürüyor. Varılan bazı sonuçlar, türlerin iklim değişiminden etkilenmemesi için koruma alanlarının genişletilmesi gerektiğini ve koruma maliyetlerinin ikiye katlanacağını gösteriyor.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?
Boş Bırak
Dört Halife Devri’nde Hz. Ebubekir’in ardından Hz. Ömer halife seçilmiştir. Bu dönemde Mısır, Suriye, Irak, İran ve Azerbaycan fethedilmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak
I. İslam Devleti’nde saltanat sistemine geçildiği,
II. İslam ordularının güçlü olduğu,
III. İslamiyet’in yayıldığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Bir zaman makinesi icat eden Enes, Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü yıllara bir yolculuk yapmıştır. Enes bu yolculuğunda, Mebuslar Meclisinin açık olduğunu, değişik fırka ve cemiyetlerin bu Mecliste temsil edildiğini görmüştür.
Enes’in, bu yolcuğu aşağıdaki dönemlerden hangisine yaptığı söylenebilir?
Boş Bırak
Bir tarih araştırmacısı, 1. Dönem TBMM için “Milletin ta kendisidir.” demiştir.
Araştırmacının bu nitelemeyi aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı savunulabilir?
Boş Bırak
İnsanlar, binlerce yıldır doğa ile uyum içerisinde yaşamaya devam etmiş ve bu süreçte doğanın özelliklerini keşfederek yaşamı kolaylaştırmaya çalışmıştır. Ancak zamanla insan-doğa etkileşiminde insan daha baskın bir duruma geçmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, parçada belirtilen duruma örnek gösterilemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Hepimizde beklentilerimizi desteklemeyen kanıtları göz ardı etme eğilimi vardır. Örneğin bir insan, gördüğü bir rüya gerçekleştiğinde, o zamana dek gerçekleşmeyenleri unutarak bunun, rüyalarının gerçek olduğunu kanıtladığını söyleyecektir. Oysa tekil örneklerden hareketle genellemeler yapmak doğru değildir. Bu noktada görevimiz, iyi temellendirilmiş bir hipotez oluşturduktan sonra onu can alıcı bir deneyden geçirmektir. Eğer deneyler hipotezi doğrularsa bulduğumuz gerçekten de bir doğa yasasıdır. Artık tekil örnekleri bu yasadan güvenle çıkarsayabilir, başka bir deyişle doğru öngörülerde bulunabiliriz. Böylece, bilimsel bir yasa bulma sürecinde özelden genele geçeriz.
Bu parçada anlatılanlar, bilim felsefesinin hangi sorusuyla ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
Hac ibadeti sırasında gerçekleştirilen bazı uygulamaların derin sembolik çağrışımları vardır. Örneğin Arafat Tepesi’ndeki vakfe, ahirette herkesin bir araya toplanacağı mahşer gününün bir provası gibidir. Benzer şekilde, ihrama girmek için giyilen ve iki parça basit beyaz kumaştan oluşan kıyafet, farklı dil ve kültürlere sahip insanların Yüce Allah’ın huzurunda eşitlenmesini sembolize eder.
Bu parçadan, hacla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Newton meslek yaşamının başında ışığı oluşturan parçaların özelliklerini doğru biçimde analiz etti ve matematik alanında buluşlar yaptı. Kütle çekimi kavramını sadece formüle etmekle kalmadı, kütle çekimi yasasını da buldu. Çalışmalarıyla Kepler ve Galileo’nun çalışmalarını hem düzeltti hem de daha yetkin hâle getirdi. Kepler’in gezegenlerin hareketiyle ilgili yasalarını formüle etti. Böylece Pythagoras’ın bütün maddi evrenin, matematiğin terimleriyle açıklanabileceği yolundaki görüşü iki bin yıl sonra doğrulanma olanağı buldu.
Bu parçada, bilimsel bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir fırında 40 simit ve 50 poğaça toplam 100 TL’ye satılmaktadır. Bir simitçi, 30 simit ve 50 poğaça için fırıncıya 100 TL veriyor ve A TL para üstü alıyor.
Bu fırında 1 simit ve 1 poğaçanın toplam fiyatı A türünden kaç TL’dir?
Boş Bırak
Bir hava yolu şirketinde bir adet tek yön bilet fiyatı 150 TL, bir adet gidiş-dönüş bilet fiyatı ise 200 TL’dir. Aşağıdaki tabloda, Ali ve Buket’in bu hava yolu şirketinden aldığı biletlerin sayısı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
#AliBuket
Tek yön bilet sayısıx+4
Gidiş-dönüş bilet sayısıx
Toplam bilet sayısı1716
Bu kişilerin biletler için ödedikleri ücretler eşit olduğuna göre, x kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Yerden h yüksekliğindeki bir noktadan ilk hızsız olarak serbest düşmeye bırakılan m kütleli bir top yere çarptığında, mekanik enerjisinin bir kısmını kaybeder ve yukarıya doğru zıplar.
Bu zıplama sonunda top yerden en fazla h/4 yüksekliğine çıktığına göre, mekanik enerjisinin yüzde kaçını yere ilk çarpma anında kaybetmiştir?
(Hava sürtünmesi önemsizdir ve topun çapı h yüksekliğine göre çok küçüktür.)
Boş Bırak
Sıcaklığı sürekli 80 C olan bir saunada, tahta döşemeye dokunulduğunda hissedilen sıcaklık, aynı anda tahtaya çakılı metal çiviye dokunulduğunda daha yüksek hissedilir.
Buna göre dokunmadan önce,
I. Ahşabın sıcaklığı çivininkine eşittir.
II. Ahşabın sıcaklığı çivininkinden küçüktür.
III. Ahşabın ısısı çivininkinden küçüktür.
IV. Ahşabın ısısı çivininkine eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki iyonlardan hangisinin formülü, karşısında yanlış verilmiştir?
(İyon / Formülü)
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini azaltmaz?
Boş Bırak
(I / II / III)
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

4 Yorum

 1. hatice 06/11/2015 10:15

  testi beyendim devamını bekliyorum

 2. engin 13/02/2015 02:33

  bu çok güzel bir test dahada test yükleyin lütfen acilen......

 3. yonetici
  yonetici 28/03/2014 02:38

  Ne yazık ki Ösym tarafından bu kadar yayımlanmasına izin verildi. Bu hatalı düzenlemeden geri dönülmesini bekliyoruz. İzin çıktığı takdirde tüm soruları yayımlayacağız.

 4. uni
  uni 27/03/2014 07:42

  32 soru olması saçma olmuş ama hiç yoktan iyidir.

Yorum Yaz