Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sinem Akyürek 84 puan
Bitkiler alemine giren bütün bitki gruplarında aşağıdakilerden hangisi ortak özelliktir?
Boş Bırak
Karasal bitkilerde gaz alış verişinde önemli rolü olan stomaların açılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
Boş Bırak
Temel doku çeşitlerinden olan parankima dokunun hormonların etkisiyle bölünme özelliği kazanması sonucu aşağıdaki yapılardan hangisi oluşur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Örtü dokuyu oluşturan epidermisin salgısı ile aşağıdaki yapılardan hangisi oluşur?
Boş Bırak
Bitkinin kökünü saran mikorhizaların bitkiye sağladığı avantajlar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Kökün yapısında bulunan endodermis ve onu çepeçevre saran kaspari şeridinin temel görevi,
I. Köklerin besin üretme mekanizmasını ayarlama
II. Köklerin su ve mineral alımını kontrol etme
III. Kökün enine büyümesini denetleme
verilenlerden hangileri olabilir?
Boş Bırak
Bitkideki terleme suyun buharlaşarak atmosfere verilmesi olayıdır.
Buna göre, terleme için çizilen grafiklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Çiçekli bitkilerin geniş karasal alanlara yayılmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi en önemli adaptasyondur?
Boş Bırak
Tohumun çimlenmesi sırasında aşağıdaki bitkisel dokulardan hangisi ilk önce oluşur?
Boş Bırak
Özdeş iki tane kısa gün bitkisinden biri kısa günde, diğeri uzun günde tutuluyor. Kısa günde tutulan bitkide yapraklanma ve çiçeklenme görülürken, uzun günde tutulanda sadece yapraklanma görülüyor. Deneyin ilerleyen periyotunda iki bitki aynı ortamlarında kalmak şartıyla soymuk boruları arasında bağlantı sağlanınca uzun günde tutulan kısa gün bitkisinde de çiçeklenme görülüyor.
Buna göre,
I. Çiçeklenme de kimyasal madde etkisi vardır.
II. Çiçeklenme için gün ışığının maksimum süreyi aşması gerekir.
III. Çiçeklenmede sadece genetik yapı etkilidir.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Hermafrodit çiçekli bir bitkinin kendileştirilmesi sonucu oluşan aşağıdaki yapılardan hangisi ata canlı ile aynı genetik yapıya sahiptir?
Boş Bırak
Kapalı tohumlu çiçekli bir bitkide tohum oluşuncaya kadar geçen sürede aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir?
Boş Bırak
Kapalı tohumlu bitkilerde meyve oluşumuna aşağıdakilerden hangisi mutlaka katılır?
Boş Bırak
Çift çenekli bir tohumun çimlenmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?
Boş Bırak
Çiçekli bitkide mayoz bölünme aşağıdaki yapılardan hangisinde meydana gelir?
Boş Bırak
Kozalaklı bitkilerde tozlaşmayı kolaylaştıran adaptasyonlar içerisinde,
I. Çok sayıda polen üretimi
II. Kozalaklıların rüzgarı içeriye doğru çekecek özel kanallara sahip olması
III. Dişi kozalakların dalların ucunda yer alması
verilenlerden hangileri bulunur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz