Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 111 puan
Açık kan dolaşımına sahip bütün canlılar için,
I. Atar damar içerme
II. Omurgasızlar şubesinde yer alma
III. Trake solunumu yapma
verilenlerden hangileri ortak özelliklerdir?
Boş Bırak
Bütün kan dolaşımları için,
I. Besin taşıma
II. Solunum gazı taşıma
III. Antikor içerme
verilenlerden hangileri ortak özelliklerdir?
Boş Bırak
Kapalı kan dolaşımına sahip bütün canlılar için aşağıdakilerden hangisi ortak özelliktir?
Boş Bırak
Balıkların dolaşım sistemi için,
I. İki odacıklı kalp yapısına sahiptirler.
II. Solunum organında temizlenen kan dokulara gider.
III. Küçük kan dolaşımı yoktur.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Sürüngenlerdeki dolaşım sistemi için,
I. Kalplerinin üç odakcıklı olması ve karıncığın yarım perdeli zar içermesi
II. Temiz ve kirli kanın kalpte karışması
III. Akciğerden kalbe gelen kanın temiz olması
verilenlerden hangileri bütün sürüngenlerde ortak olarak gözlenir?
Boş Bırak
Omurgalılardaki dolaşım sistemleri incelendiğinde dokularla madde alışverişi,
I. Kılcal damarlar
II. Atar damar
III. Toplar damar
verilen damarlardan hangilerinde gerçekleşir
Boş Bırak
Kalbe gelen bir uyartının karıncıkları kasabilmesi için uyartının,
I. Purkinje sistemi
II. Atrio – ventriküler düğüm
III. His demeti
verilen yapılardan hangi sıraya göre geçmesi gerekir?
Boş Bırak
Kulakçıklara sinoatrial düğüm üzerinden gelen sistol uyartısından sonra,
I. Triküspidal kapaklarının açılması
II. Akciğer atar damarındaki yarım ay kapağının kapanması
III. Karıncıkların gevşemesi
yukarıda verilen değişmeler hangi sıraya göre gerçekleşir?
Boş Bırak
İnsan kalbinde sağ karıncık kasıldığında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
Boş Bırak
Büyük tansiyon; Karıncıkların kasılması sonucu atar damarda meydana gelen kan basıncıdır.
Buna göre, büyük tansiyon sırasında,
I. Doku sıvısında artma
II. Kulakçıkların gevşemesi
III. Akciğer toplar damarından sol kulakçığa temiz kan gelmesi
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
Boş Bırak
Kalbin yapısında bulunan tabakalar,
I. Perikard
II. Miyokard
III. Endokard
şeklinde olduğuna göre, bu tabakaların dıştan içe doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz