Tebrikler! Testin en başarılı üyesi fatma ÖZMEN 81 puan
Fotosentez yapan ökaryot bir hücrede aşağıdakilerden hangisi gece ve gündüz sürekli gerçekleşir?
Boş Bırak
Fotosentez yapan bütün canlılarda aşağıdakilerden hangisi ortak özellik olamaz?
Boş Bırak
Fotosentez hızının solunum hızından büyük olduğu durumlarda bitki atmosferden,
I. Oksijen
II. Su buharı
III. Karbondioksit
verilenlerden hangilerini alır?
Boş Bırak
Kloroplastın özellikleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Fotosentez hızının çeşitli etkenlere bağlı değişimini gösteren grafiklerden hangisi doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Fotosistem bir huni modeli olarak düşünüldüğünde ışık en üstteki renk molekülüne isabet ettiğinde onu harekete geçirir. Enerji buradan alttaki renk maddesi molekülüne taşınır ve tekrar iletilir.
Bunu izleyen molekülün öncekine göre daha az aktivasyon enerjisine sahip olması,
I. Reaksiyon merkezine daha fazla enerji aktarılmasına
II. Reaksiyon merkezine daha az enerji aktarılmasına
III. Reaksiyon merkezine daha fazla elektron aktarılmasına
verilenlerden hangilerine neden olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi ilk önce gerçekleşir?
Boş Bırak
Işıklı devre reaksiyonlarında karanlık evre reaksiyonlarına doğru,
I. ATP
II. Oksijen
III. NADPH + H+
IV. Karbondioksit
verilenlerden hangileri aktarılır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Fotosistem – I ve fotosistem – II"nin merkezinde genel olarak klorofila pigmenti bulunmasına rağmen farklı dalga boylarında ışık soğurmalarının temel nedeni,
I. Klorofila moleküllerinin yapısının farklı olması
II. Klorofila moleküllerinin bağlantılı oldukları proteinlerin farklı olması
III. Klorofila moleküllerinin bulunduğu hücre organellerinin farklı olması
verilenlerden hangileridir?
Boş Bırak
C4 bitkileri için,
I. Karanlık devre reaksiyonlarının kloroplastlı demet kını hücrelerinde gerçekleşmesi
II. CO2 ile fosfoenolprüvatın kloroplastlı mezofil hücrelerinde birleşmesi
III. Kurak ortam şartlarına dayanıklı olması
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
CAM bitkileri, C4 bitkilerinden,
I. CO2 ile fosfoenolprüvatın birleşme zamanı
II. Karanlık devre reaksiyonlarının gerçekleştiği hücre
III. Karanlık devre reaksiyonlarında kullandıkları enzim çeşiti
verilenlerden hangileri yönüyle farklılık gösterir?
Boş Bırak
Devirli ve devirsiz fotofosforilasyon reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
Boş Bırak
Karanlık devre reaksiyonlarında ışıklı evre reaksiyonlarına doğru aşağıdakilerden hangisi aktarılmaz?
Boş Bırak
Karanlık devre reaksiyonlarından ATP tüketim yerleri için,
I. Fosfogliseraldehit ile ribulozmonofosfat arasında
II. Ribulozmonofosfat ile ribulozdifosfat arasında
III. Fosfogliserik asit ile difosfogliserik asit arasında
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Karanlık devre reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
Boş Bırak
Fotosentez hızına etki eden çevresel faktörler için aşağıda çizilen grafiklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Kemosentetik canlıların doğadaki rolleri,
I. Zehirli inorganiklerin yararlı inorganiklere çevrilmesi
II. Atmosfer oksijeninin artırılması
III. Besin üretme
verilenlerden hangileri olabilir?
Boş Bırak
Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde hidrojen ve elektron kaynağı olan suyun ışıkla parçalanması olayına fotoliz denir.
Fotoliz olayı ile,
I. Fotosistem – II"nin elektron açığının kapıtılması
II. NADPH + H+ üretilmesi
III. Klorofil sentezi
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz