Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Burcu TAŞKIN 76 puan
I. Tripl-X sendromu
II. Down sendromu
III. Turner sendromu
IV. Klinefelter sendromu
Yukarıda verilenlerin hangileri otozomal kromozomlarda ayrılmama sonucu oluşan bir durum değildir?
Boş Bırak
İnsanda kas distrofisi; distrofin adlı kas proteinini şifreleyen genin X kromozomu üzerinde bulunmadığı zaman görülür.
Bu geni taşımayan bireyler için,
I. Kas yapısı bozulur.
II. Kaslar uyumlu çalışamaz.
III. Spor ve beslenme ile düzeltilebilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
2n = 44 + XXY kromozom formülüne sahip bir birey için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Bir genin diziliminde meydana gelen değişimlere mutasyon denir.
Mutasyonlar için,
I. Genetik varyasyonlara neden olur.
II. Vücut hücrelerindeki mutasyon bireyi etkiler.
III. Eşey hücresi mutasyonları kalıtsaldır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Eşey organları gelişmediği için kısırdır.
II. 45 + XX ya da 45 + XY kromozom formülleri vardır.
III. Mayozda gonozomların ayrılmamasıyla oluşur.
Yukarıda verilenlerden hangileri Down sendromu bireylerinin özelliklerindendir?
Boş Bırak
I. Renk körü taşıyıcısı bayan
II. Renk körü geni taşımayan bayan
III. Renk körü hastası bayan
Renk körü hastası bir erkeğin yukarıdakilerden hangisiyle yapacağı evlilikte renk körü hastası çocuk doğma olasılığı kesinlikle yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi genetik varyasyonlara neden olmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz