Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Missedsoul 82 puan
Ökaryot heterotrof bir hücrede aşağıdaki yapılardan hangisinde RNA bulunması beklenmez?
Boş Bırak
Kalıtımın temel birimi genlerdir.
Gen kontrolünde,
I. RNA
II. Aminoasit
III. Protein
verilenlerden hangileri sentezlenir?
Boş Bırak
İncelenen herhangi bir nükleotidin yapısında aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunur?
Boş Bırak
Nükleotidler arasında bulunan fosfodiester bağları aşağıdakilerden hangisi arasında kurulur?
Boş Bırak
2400 nükleotid içeren DNA molekülündeki adenin nükleotid sayısı 400 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi belirlenemez?
Boş Bırak
1800 hidrojen bağı içeren DNA molekülündeki adenin nükleotid sayısı 150 olduğuna göre, bu DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İncelenen bir DNA molekülünde 1600 nükleotid olduğu ve nükleotid çeşitlerinin eşit sayıda olduğu tespit edilmiştir. Bu DNA molekülünün kendini eşlemesi için bütün nükleotid çeşitlerinden eşit sayıda olmak şartıyla 6400 nükleotid ortama eklenmiştir.
DNA molekülü ortamda kendini en fazla kaç kez eşleyebilir?
Boş Bırak
İncelenen DNA molekülünde 2200 nükleotid olduğu ve adenin nükleotid sayısının 200 olduğu tespit edilmiştir.
Bu DNA molekülü kendini iki kez eşlediğinde ortamdan hazır alması gereken guanin nükleotid sayısı kaçtır?
Boş Bırak
DNA"nın replikasyonu sırasında aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir?
Boş Bırak
DNA molekülü protein sentezi için şifre verirken,
I. DNA molekülünün şifre vereceği gen bölgesinde hidrojen bağlarının geçici olarak kopması
II. RNA polimeraz enziminin görev alması
III. DNA molekülü kontrolünde RNA molekülü sentezlenirken aralarında geçici hidrojen bağlarının kurulması
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
Boş Bırak
DNA"nın yarı korunumlu eşlenmesinin deneysel ispatı için hazırlanan deney ortamında normal (hafif) DNA"nın ağır azot içeren nükleotidli ortamda iki kez eşlenmesi sağlanıyor.
Deneyde elde edilen veriler için aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz?
Boş Bırak
DNA"nın anlamlı zincirine göre sentezlenen mRNA"daki kodon sıralaması,
AUG UUA UAA
şeklinde ise DNA"nın tamamlayıcı zincirindeki karşılığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Bütün RNA çeşitleri için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
Boş Bırak
DNA kontrolünde sentezlenen mRNA molekülünde 24 tane kodon olduğu biliniyor.
Bu mRNA molekülüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. hasan 29/09/2020 08:50

    bitti

Yorum Yaz