Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 111 puan
Parazit olmayan hayvansal canlılarda sindirim aşamaları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Sindirim; Büyük organik besinlerin su ve enzimler yardımıyla yapı taşlarına ayrılmasıdır.
Buna göre,
I. Sindirim reaksiyonlarında osmotik basınç artar.
II. Sindirim reaksiyonlarında ATP harcanmaz.
III. Sindirim reaksiyonlarında enzimler harcanır.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Böcekçil bitkinin böcekteki proteinin amino-asitlerinin kendi protein yapısında görülünceye kadar geçen sürede aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir?
Boş Bırak
Hayvanların bazılarının sindirim kanalında bulunan kursağın görevleri içerisinde,
I. Kimyasal sindirim
II. Besin depolama
III. Besinleri nemlendirme ve yumuşatma
verilenlerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Geviş getirmeyen otçul memelilerin besinleri sindirim kanalında ilerlerken aşağıdaki sindirim bölümlerinden hangisinden en son geçer?
Boş Bırak
İnsanda sindirim faaliyetlerinde görev alan aşağıdaki yapılardan hangisinde sindirim reaksiyonları için enzim salgılanması görülmez?
Boş Bırak
Tükürük bezleri salgısını bir kanalla dışarıya veren açık salgı bezleridir.
Tükürük bezlerinin görevleri içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Yemek borusu için,
I. Mukus salgılama
II. Peristaltik hareketlerle besini mideye iletme
III. Besinlerin sindirimini sağlama
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Midenin yapısal özellikleri ve görevleri için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur?
Boş Bırak
Sindirim kanallarındaki salgılar sinirsel ve hormonal uyartı sonucunda olabilir.
I. Besin dilimize değdirildiğinde tükürük salgısının artması
II. Besin gördüğümüzde mide salgısının artması
III. Bayıltılan bir köpeğin midesine doğrudan besin konulduğunda midenin salgı yapması
verilen örneklerin sinirsel ve hormonal uyarıya bağlı salgı oluşturması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Sinirsel uyartı // Hormonal uyartı)
Boş Bırak
Mide salgıları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Süt çocuklarında içilen sütü çökelek haline getirmeye yarayan lap (renin) enzimi salgısı vardır.
Buna göre, sütün çökelek hale getirilmesinin temel nedeni,
I. Besinin midede kalma süresini artırarak pepsin enziminin etki etmesi için zaman kazanmak
II. İçilen sütün asitliğini azaltarak midenin zarar görmesini engellemek
III. Sütün katılaşmasını sağlayarak çocuğun dışkı oluşturma mekanizmasını oluşturmak
verilenlerden hangileridir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz