Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ihsan narin 90 puan
Oksijenli solunum sonucunda açığa çıkan,
I. Karbondioksit
II. Su
III. ATP
IV. Amonyak (NH3) moleküllerinden hangileri bitki hücrelerindeki kloroplastlarda kullanılabilir?
Boş Bırak
Hücre solunumuna ait olan; I. ETS nin kullanılması II. Glikolizin gerçekleşmesi III. Krebs reaksiyonlarının oluşması IV. Sadece sitoplazmada gerçekleşmesi özelliklerinden hangileri oksijenli solunumla, hangileri ise fermantasyonla ilgilidir?
Oksijenli solunumla ilgili olanlar// Fermantasyonla ilgili olanlar
Boş Bırak
Hücrelerde ATP üretilmesini sağlayan;
I. Oksidatif fosforilasyon
II. Foto fosforilasyon
III. Sübstrat düzeyinde fosforilasyon şeklindeki fosforilasyon çeşitlerinden hangilerinde üretilen ATP, sadece üretimi sağlayan organelin metabolizmasında kullanılır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Organizmada gerçekleşen bütün reaksiyonları içeren metabolizma; anabolizma (yapım), katabolizma (yıkım) ve dönüşüm reaksiyonları olarak üçe ayrılır. Buna göre canlı hücrelerin metabolizması sırasında gerçekleşen;
I. Amino asitler kullanılarak protein sentezlenmesi
II. Hücre solunumuyla glikozun parçalanması sonucunda ATP üretilmesi
III. Yağ asitleri ve gliserolden nötral yağların sentezlenmesi
IV. Glikojenin glikozlara dönüştürülmesi reaksiyonlarından hangileri anabolizmaya, hangileri ise katabolizmaya örnektir?
Anabolizma örnekleri // Katabolizma örnekleri
Boş Bırak
Oksijensiz ortamlarda gerçekleştirilen bütün solunum çeşitleri için;
I. ATP sentezlenmesi
II. Tamamının sitoplazmada gerçekleşmesi
III. Karbondioksit açığa çıkarılması özelliklerinden hangileri geçerlidir?
Boş Bırak
Bir bilim adamı, “Oksijenli solunum ve fermantasyonda, görev yapan bazı enzimler ortaktır.” hipotezini kuruyor. Bu iki solunum çeşidine ait, aşağıdaki özelliklerden hangisi, ilgili hipotezi desteklemek için kullanılabilir?
Boş Bırak
Etil alkol fermantasyonuyla enerji üretimi sırasında gerçekleşen, aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha sonra meydana gelir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz