Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Kürüm aleyna 62 puan
Bütün canlılarda glikoliz reaksiyonu ve sonunda pirüvatın oluşması ortak olmasına rağmen, oksijensiz solunum yapan canlılarda solunumun son ürünleri farklıdır. Bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Maya hücrelerinde gerçekleşen fermantasyon olayının genel denklemi şöyledir:
Glikoz + I > II + 4ATP + 2CO2
Bu reaksiyonda, numaralarla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
I //2
Boş Bırak
Besiyerleri aşağıda verilen, aerob (oksijenli solunum yapan) bakterilerin hangisindeki üreme hızı diğerlerinden daha yüksek olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Farklı canlılarda gerçekleşen oksijenli solunum reaksiyonları için, aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?
Boş Bırak
Hücresel solunumda gerçekleşen;
I. CO2 nin oluşması
II. NADH+H+ nın oluşması
III. ATP sentezlenmesi
IV. ATP harcanması şeklindeki olaylardan hangileri,
oksijenli solunumun glikoliz evresinde meydana gelir?
Boş Bırak
Oksijenli solunumda 38 ATP kazanılmasına rağmen, fermantasyon reaksiyonlarında sadece 2 ATP kazanılması;
I. Oksijenli solunum reaksiyonlarının daha uzun sürede tamamlanması
II. Glikozun; oksijenli solunumda kendini meydana getiren en küçük bileşenlerine kadar parçalanması
III. Glikozun aktişeştirilmesi sırasında ATP harcanması
IV. Fermantasyonda oluşan son ürünlerin organik yapıda olması faktörlerinden hangileriyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Enerji kaynağı olarak yağ asitlerini kullanan bir hücrede, bu moleküllerin inorganik yapıtaşlarına parçalanması için;
I. Pirüvik asit
II. Asetli Co-A
III. Karbon dioksit
IV. Amonyak moleküllerden hangilerine, sırası ile dönüşmesi gerekir?
Boş Bırak
Hücrelerde gerçekleşen bir çok reaksiyon gibi, fermantasyon reaksiyonları da sıcaklık değişmelerinden etkilenir.
Aşağıda verilen grafiklerden hangisi, sıcaklık ile fermantasyon hızı bağıntısını gösterir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz