Tebrikler! Testin en başarılı üyesi emine demir 33 puan
Aşağıda çeşitli canlıların isimleri verilmiştir.
I. Sorex minutus (cüce fare)
II. Mus musculus (ev faresi)
III. Sorex araneus (orman sivri faresi)
Bu canlılarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
İnsan, balina, yarasa dış görünüş olarak yakın bir benzerlik göstermedikleri halde, aynı sınıfta bulunurlar. Bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
Boş Bırak

yargılarından hangilerine varılabilir?
Boş Bırak
Omurgasız hayvanlar grubundan olan böceklerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Bitkiler aleminde bulunan,
– Çiçeksiz bitki
– Tek çenekli – Çift çenekli
– Açık tohumlu gibi canlı gruplarında,
I. Fotofosforilasyon yapma
II. Kambiyum bulundurma
III. İletim demetlerine sahip olma
IV. Meyve oluşturma
özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur?
Boş Bırak
Kloroplastı olmamasına rağmen bitkiler alemi içinde incelenen bir bitki türü için, I. Çiçekli bitkiler grubunda incelenir. II. Besinini topraktan karşılar. III. Organik besinleri kullanarak fosforilasyonu gerçekleştirme IV. Basit organiklerden kompleks organik sentezleme ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Bir yeşil hidra olan Chloropydra sahip olduğu rengi kendi hücreleri içerisinde barındırdığı yeşil alglere borçludur. Böylece hidra, yeşil alglerin fotosentezinden yararlanır. Ayrıca tentakülleriyle küçük kabuklu hayvanları yakalayarak sindirim boşluğunda sindirir. Buna göre bu hidra ile ilgili,
I. Heterotrof olarak beslenir.
II. Algler parazit olarak üzerlerinde yaşar.
III. Hidranın hücrelerinde yeşil renk pigmentleri bulunur.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Omurgasız grubundan bazı sülükler çeşitli omurgalılara saldırarak kan emerler. Konağın derisi üzerinde ince bir alan seçer, küçük bıçak şeklinde çeneleriyle ya ağrısız bir yarık açar ya da enzimler vasıtasıyla bir delik açar. Daha sonra bu yara içerisinde kanın pıhtılaşmasını önleyici bir madde (hidrudin) salgılar ve kanı emmeye başlar. Bazı sülükler beslendikten sonra bir yıl süre ile beslenmeden hayatını sürdürebilir. Buna göre,
I. Sülüklerin hepsi parazit olarak yaşar.
II. Virüsler gibi delici özel enzimlere sahiptir.
III. Hidrudin maddesi konağa geçtikten sonra konağın kanında pıhtılaşma olmayacağından kan kaybı devam eder.
IV. Bazı sülüklerin metabolizmaları diğer omurgasızlara göre daha yavaştır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Kordalılar şubesinden olan tüm canlılarda,
I. Embriyonik dönemde notokart (sırtipi) bulunması
II. Gelişmelerinin belirli evresinde yutak yarıklarına (keselerine) sahip olma
III. Ökaryotik çok hücreli yapıya sahip olma özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur?
Boş Bırak
Günümüz kara bitkilerinin filogenisi aşağıda gösterilmiştir. Ucun yakınlarındaki ölü nokta tohumlu eğreltilerin yaklaşık 80 milyon yıl önce ortadan kalktıklarını göstermektedir.

Buna göre,
I. Karayosunları evrimsel basamağın ilk sırasını oluşturur.
II. Odunsu yapıda olan kozalaklı bitki otsu yapıda olan kapalı tohumludan evrimsel olarak daha gelişmiştir.
III. Eğrelti otlarının bütün türleri tohumludur.
IV. Karayosunu, eğrelti otu, kibrit otları tohumsuz bitkilerdir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz