Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Eylül yamaç 139 puan
I. Tünel
II. Fabrika
III. Termik santral
IV. Baraj
V. Linyit
yukarıdakilerden hangisi, doğal kaynak olarak nitelendirilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ülkelerin hangisinin sanayi yönüyle gelişmiş olması, doğal kaynak bakımından zengin olmasıyla açıklanamaz?
Boş Bırak
Sanayi Devrimi ve teknolojik birçok gelişme ile birlikte sanayi hammaddelerine yani doğal ve beşeri kaynaklara olan talebin hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur.
Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisindeki tüketim daha hızlı olmuştur?
Boş Bırak
I. Güneş
II. Doğalgaz
III. Rüzgar
IV. Kömür
Yukarıdakilerden hangileri, tükenebilen (yenilenemeyen) doğal kaynaklardandır?
Boş Bırak
Akarsulardan aşağıdakilerin hangisinde yararlanılamaz?
Boş Bırak
I. Orman
II. Linyit
III. Deniz
IV. Kaplıca
V. Toryum
yukarıdaki doğal kaynaklardan hangisinden turizm alanında yararlanılamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Enerji hatlarının güzergahları dikkatli seçilmeli veya bu hatlar yeraltına alınmalıdır. Bu da yerşekilleri ve iklimle ilgilidir. Özellikle kış aylarının kar yağışlı ve soğuk geçtiği yerlerde enerji nakil hatlarının yeraltına alınması neredeyse zorunludur.
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinde enerji nakil hatlarının yerin altında olması daha zorunludur?
Boş Bırak
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinde, yerşekillerinin ve su potansiyelinin birlikte uygunluğu daha fazla önem taşır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişmelerini belirlemede önemli bir faktördür. Ekonomiyi oluşturan tarım, sanayi ve hizmet sektörleri doğal kaynaklara bağlı olarak kurulur ve gelişir. Dolayısıyla ülke ekonomileri ile doğal kaynaklar arasında sıkı bir ilişki vardır.
Buna göre, doğal kaynakları fakir olmasına rağmen ekonomik bakımından gelişmiş bir ülke hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
Boş Bırak
Büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip gelişmiş ülkeler, doğal kaynaklardan etkin şekilde yaralanma yollarını aramaktadırlar.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi teknik bilgi ve sermaye bakımından yeterince gelişmediği için doğal kaynaklardan daha az yararlanmaktadır?
Boş Bırak
I. Mal ve hizmetlerin kullanılması
II. Mal ve hizmetlerin sağlanması
III. Mal ve hizmetlerin tüketim yerlerine ulaştırılması
yukarıda tanımlanan kavramlar, sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, üretimi etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?
Boş Bırak
Bir ürünün üretim miktarının artmasında;
I. Ürünün kullanım alanının genişlemesi
II. Ürüne olan talebin artması
III. Ürünün üretim maliyetinin artması
faktörlerden hangileri etkilidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Kömür
II. Rüzgar
III. Jeotermal
IV. Orman
Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri iklim değişikliğinden daha az etkilenir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. recepozemre21@gmail.com
    recepozemre21@gmail.com 23/12/2019 05:13

    basit

Yorum Yaz