Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sevgi Ceren Çetinkaya 90 puan
Akarsularda yaşayan balıklar karalarda yaşayan canlıların besin kaynağını oluştururlar. Akarsuların kaynak kesimlerinde eğim fazla akış hızı yüksektir. Bu alanda bazı böcek türleri ve alabalıklar yaşar. Orta kesimlerde eğim biraz azalır ve balık türlerinde artış görülür. Eğimin daha az olduğu aşağı kesimlerde ise planktonlar artar. Eğer akarsu denize dökülüyorsa o alanda tuzlu ve tatlı su birbirine karışır. Bu alanda mikroorganizmalardan balıklara, kurbağalara, bitkilere, kuşlara, böceklere kadar birçok canlı barınır.
Buna göre, yukarıda verilenlerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Geniş yapraklı, uzun boylu, kalın gövdeli ağaçlardan oluşan ormanlardır. Bu ağaçların sıcaklık ve nem isteği fazladır. Dünya’nın en farklı canlı türlerinin yaşamına olanak sağlayan bir yapısı vardır.
Yukarıda özellikleri verilen biyomda aşağıdaki hayvan türlerinden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen biyolojik faktörlerdendir?
Boş Bırak
Afrika Kıtası’nın batısı ile Güney Amerika Kıtası’nın doğusunda yaşayan canlıların benzer özellik göstermeleri aşağıda verilenlerden hangisini doğrular niteliktedir?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi ekosistemlerdeki cansız öğelerden biridir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen santrallerden hangisinin havayı daha fazla kirletmesi beklenir?
Boş Bırak
Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitkiler kuşaklar oluşturur.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilginin nedenidir?
Boş Bırak
X bitkisi yaz kuraklığı ve sıcaklığı isterken, Y bitkisi yaz yağışı ister.
Buna göre, bu bitkilerin yetişme ortamı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz