Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Didem Buğdaycı 44 puan
– Mekanik çözülmenin kuvvetli olması
– Yıllık sıcaklık farkının fazlalığı
– Orman varlığının azlığı
İç Anadolu Bölgesi’nde yukarıda verilen özelliklerin görülmesi aşağıda verilenlerden hangisinin bir sonucudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Ege Bölgesi Menteşe Yöresi"nin az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi etkisi fazladır?
Boş Bırak
İç Anadolu Bölgesi’nde yarı kurak iklim şartlarına bağlı olarak yazın kuruyan ot topluluklarının oluşturduğu bozkırlar yaygındır. Ancak bölgenin kenarlarına doğru yer yer ormanlar görülür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Boş Bırak
I. Çubuk
II. Zigana
III. Sertavul
IV. Ecevit
Yukarıda verilen geçitlerden hangileri Akdeniz Bölgesi"nde yer alır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’deki platolar deniz seviyesi yakınına kadar alçalmış olan düzlüklerin yer kabuğu hareketiyle yükselmesi ve bunun sonucunda akarsuların tekrar yataklarını kazmaları ve bu düzlükleri yarmaları sonucu oluşmuştur. İç Anadolu Bölgesi Türkiye’de platoların geniş yer tuttuğu bir bölgedir.
Aşağıdaki platolardan hangisi bu bölgede yer almaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
(I // II // III // IV)
Boş Bırak
Makilerin yükselti sınırı, Marmara Bölgesi’nde 200-300m. Ege’de 400 m., Akdeniz Bölgesi’nde 600-700 m.’dir.
Aşağıdakilerden hangisi makilerin yükselti sınırında görülen bu farklılığın nedenlerini en iyi açıklar?
Boş Bırak
İç Anadolu Bölgesi ile yaklaşık aynı enlemde bulunmasına karşın Doğu Anadolu"da kışlar daha sert geçmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz