Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Neslihan Soycan 90 puan
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisini etkileyen doğal unsurlar arasında gösterilemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki yetişme alanının sınırlı olması, diğerlerinden farklı bir nedene dayanır?
Boş Bırak
Aşağıda tarım ve tarım ürünüyle ilgili bilgi verilmiştir.
I. Doğal gübrenin yakacak olarak kullanılması, tarım alanlarının ihtiyacını karşılayacak gübrenin yok olmasına neden olmaktadır.
II. Türkiye kurutulmuş incir üretiminde Dünya birincisidir.
III. Ayçiçeği yıl boyunca nemli bir iklim ister.
IV. Keten üretiminin tamamına yakını Ankara’dan karşılanır.
V. Soya fasulyesi üretiminin en fazla yapıldığı bölge Akdeniz’dir.
VI. Seracılık kış mevsiminin ılıman geçtiği Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olarak yapılır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
I. Dağların uzanışı
II. Sermaye
III. İklim
IV. İş gücü
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’de ulaşımı etkileyen fiziki faktörlerdendir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi aşağıdaki illerin hangisini kapsamamaktadır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye’nin nadasa ayrılan alanlarının en fazla olduğu topraklar İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da toplanmıştır.
I. Sıcaklık farkının yüksek olması
II. Ekstansif tarım koşullarının yürütülmesi
III. Tahıl türü ürünlerin üretiminin yapılması
IV. Bitkilerin yetişme süresinin kısa olması
V. Yağış miktarının azlığı ve yüksek sıcaklıklar
yukarıdakilerden hangisi nadas alanlarının çok olmasının temel nedenidir?
Boş Bırak
I. Gübreleme
II. Sulama
III. Makineli tarım
IV. Kaliteli tohum kullanımı
V. Yoğun emek kullanımı
Türkiye’de tarım topraklarından alınan verimi artırmak amacıyla alınması gereken önlemler arasında yukarıdakilerden hangisi gösterilemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz