Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Mezun Konuşuyor 52 puan
Türkiye’de sanayi sektörünün gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Sanayi tesislerini bir arada toplayarak bu tesislerin enerji, ulaşım, su, atık arıtma vb. altyapı ihtiyaçlarının karşılandığı bölgelere organize sanayi bölgesi denilmektedir.
Bu bölgelerin oluşturulmasında:
I. Şehir alanlarının düzenli genişlemesini sağlamak.
II. Ülke içerisindeki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak.
III. Sanayi tesislerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak.
verilenlerden hangilerinin hedeflendiği söylenir?
Boş Bırak
Ülkemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmiştir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazladır.
Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangisi gösterilemez?
Boş Bırak
Şehirlerin gelişmesi üzerinde etkili olan faktörlerden biri de eğitim kurumlarının bulunmasıdır. Eğitim kurumları sayesinde göç alan bu yerlerde ekonomik faaliyetlerden bazıları gelişme göstermektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda eğitim şehirlerinde:
I. sinema, tiyatro, fuar, sempozyum vb. kültürel aktiviteler,
II. yurt, pansiyon vb. konaklama sektörleri,
III. yeme-içme sektörleri,
verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesi beklenir?
Boş Bırak
Karayollarının kavşak noktasında bulunan bazı kentlerde dinlenme ve konaklama sektörlerinin geliştiği söylenebilir.
Bu duruma aşağıdaki şehirlerden hangisi daha iyi bir örnek olarak gösterilir?
Boş Bırak
Ülkemizde turizm faaliyetlerinin gelişme göstermesi sonucunda:
I. tarımsal üretim miktarı,
II. konaklama tesislerinin sayısı,
III. kişi başına düşen milli gelir
verilenlerden hangilerinde artış görülmesi beklenir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Tarım, sanayi ve hizmet sektörleri şehirlerin gelişmesinde etkili olan ekonomik faaliyetlerdendir.
Bu faaliyetlerden hizmet sektörü aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisi hizmet sektörü içerisinde gösterilemez?
Boş Bırak
Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri de Kocaeli ve çevresidir.
Bu yerde sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde:
I. İş gücüne ulaşılabilir olması,
II. tüketim alanlarına ulaşım için uygun konumda olması,
III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olması
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
Boş Bırak
Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir.
Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
Boş Bırak
Ülkemizde hizmet sektöründen elde edilen gelirin büyük bir kısmı ulaştırma ve depolama faaliyetlerinden elde edilmektedir.
Bu durum üzerinde:
I. ülkemizin konum özellikleri,
II. ulaştırma alanında yapılan yatırımlar,
III. üretim ve tüketim alanları arasındaki mesafe
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz