Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Esma adli 104 puan
I. Ekonomik değerler
II. İklim özellikleri
III. Politik değerler
IV. Stratejik kaynaklar
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin jeopolitik konumu üzerinde etkili olan değişen unsurlar arasında yer alır?
Boş Bırak
Aşağıda Türkiye’nin bazı özellikleri verilmiştir.
I. Bitki örtüsü çeşidinin fazla olması
II. Ortalama yükseltisinin fazla olması
III. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
IV. Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında yer alması
Bu özelliklerden hangilerinin Türkiye’nin jeopolitik önemini artırdığı söylenir?
Boş Bırak
Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilimdir.
Aşağıda verilen özelliklerden hangisinin Türkiye’nin jeopolitiği üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
Türkiye Ortadoğu’nun ve Hazar havzasının enerji kaynaklarının batıya ulaştırılmasında köprü vazifesi görmektedir.
Bu durum üzerinde aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır?
Boş Bırak
Türkiye jeopolitik konumundan dolayı birçok uluslararası kuruluşa üyedir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin üye olduğu kuruluşlardan biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biri değildir?
Boş Bırak
Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bazı özelliklerinin olumsuz etkileri de bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz etkilere örnek olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Türkiye’nin çevresinde yaşanan çatışmaların nedenleri arasında;
I. Petrol ve doğal gaz kaynakları
II. Büyük devletlerin çıkarları
III. Etnik farklılıklar
verilenlerden hangileri gösterilir?
Boş Bırak
Uluslararası güç dengeleri arasında oluşan rekabet ve soğuk savaş ülkemizi küresel ve bölgesel ölçekli siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle işbirliğine yöneltmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu amaçla üye olduğu askeri bir örgüttür?
Boş Bırak
I. Makedonya Sorunu
II. Batı Trakya Sorunu
III. Bosna Hersek Sorunu
Yukarıda ülkemizi doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen bazı sorunlar verilmiştir.
Bu sorunlardan hangileri ülkemizi doğrudan etkilemektedir?
Boş Bırak
I. Süveyş Kanalı’nın açılması
II. Avrasya Tüneli’nin açılması
III. Manş Tüneli’nin açılması
Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde etkili olmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kafkasya’daki jeopolitik önemi üzerinde diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz