Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Fırat Han Göl 52 puan
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin görevi üye ülkeler arasında barış ve güvenliği sağlamaktır. Güvenlik Konseyi’nin kararları tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler’in bazı kararları Güvenlik Konseyi’ni demokratik bir kurum olmaktan çıkarmaktadır.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin;
I. Beş ülkenin veto hakkına sahip olması,
II. Güvenlik Konseyi üye sayısının az olması,
III. Silahlanmayı denetleyecek planlar hazırlaması
özelliklerinden hangilerine bakılarak böyle bir çıkarım yapılabilir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Birleşmiş Milletlerin aldığı kararları veto etme hakkına sahip değildir?
Boş Bırak
I. Afganistan
II. Bolivya
III. Kosova
IV. Nijerya
Ülkemiz üyesi bulunduğu kuruluşların kararları gereği sıcak çatışmaların yaşandığı ülkelerde barış ortamını sağlamak amacıyla asker göndermiştir.
Yukarıda verilenlerden hangileri bu ülkeler arasında yer almaktadır?
Boş Bırak
Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle küresel ve bölgesel ölçekteki birçok kuruluşa üyedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir?
Boş Bırak
• 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul’da düzenlenen zirvede imzalanan anlașma ile kurulmuştur.
• Üye ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından yararlanarak ticari ekonomik ve teknolojik alanlarda işbirliği yapmaktır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen uluslararası örgüt hangisidir?
Boş Bırak
Türkiye küresel ve bölgesel ölçekteki askeri, siyasi ve ekonomik kuruluşlarla işbirliği içerisindedir.
Bu işbirliğinin nedenleri arasında;
I. Enerji bölgelerinde hak sahibi olmak
II. Dünya barışına katkı sağlamak
III. Dünya siyasetinde etkili olmak
Verilenlerden hangileri gösterilebilir?
Boş Bırak
SSCB’nin yayılmacı politikasına karşı Avrupa’nın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş olan uluslararası örgüt hangisidir?
Boş Bırak
I. Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü
II. Kuzey Antlantik Antlaşması Örgütü
III. Avrupa Güvenlik Teşkilatı
IV. Uluslararası Para Fonu
Türkiye yukarıda verilen kuruluşlardan hangilerinin kurucu üyelerindendir?
Boş Bırak
• 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak, 1961’de kurulmuştur.
• Gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartı iyileştirmek
• Sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlamak
• İşsizliği ortadan kaldırmak
Yukarı da özellikleri verilen uluslararası örgüt hangisidir?
Boş Bırak
I. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
II. Sınır komşusu ülkelerde iç sorunların yaşanması
III. Enerji üretim alanlarına yakın bir konumda bulunması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin ülkemizin jeopolitik konumu üzerinde etkisi olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
• Gelişmekte olan ülkelere krediler vermek
• İlk kredi 1947 tarihinde Fransa’ya verilmiştir.
• Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasını desteklemek
Yukarıda bazı özellikleri verilen uluslararası kuruluş hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki örgütlerden hangisi bölgeseldir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz