Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Av.Dilan 76 puan
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi elektrik üretiminde çevre sorunlarına yol açmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
İnsanlık tarihinde taş kömürünün önem kazanması aşağıdaki olaylardan hangisiyle olmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yağmur ormanlarının tahribi sonucu oluşan durumlardan değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye yaptığı etkiler arasında sayılmaz?
Boş Bırak
Atmosferdeki kükürtdioksit, azotoksit ve diğer bazı gazların nemle birleşmesi sonucunda oksitlere dönüşerek yağış olarak yeryüzüne ulaşmasına asit yağmuru denir.
Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının çevreye yaptıkları olumsuz etkiler arasında gösterilmez?
Boş Bırak
I. Toryum
II. Taş kömürü
III. Linyit
IV. Uranyum
Nükleer santrallerde yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri kullanılamaz?
Boş Bırak
Fosil yakıtlarının kullanımını azaltmak için aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi yanlış arazi kullanımına bir örnek değildir?
Boş Bırak
Hidroelektrik santraller genellikle eğimli araziler üzerine kurulmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin hidroelektrik potansiyeli diğerlerine göre daha fazladır?
Boş Bırak
Güneş enerjisi, birçok enerji kaynağına göre daha temiz ve masrafı azdır. Bazı ülkeler bu enerji kaynağından yeterince faydalanırken, bazı ülkelerde ise yararlanma en alt düzeydedir.
Buna göre, aşağıda verilen ülkelerin hangisinde güneş enerjisinden yararlanma olanağı daha fazladır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz