Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Oyq Hikaye 125 puan
Yeryüzünde kendine özgü bir iklimi, bitki örtüsü ve hayvan topluluğu bulunduran bölgelere ne ad verilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, biyomların genel özelliklerinden biridir?
Boş Bırak
Aşağıdaki biyomlardan hangisi, bitki örtüsüne göre adlandırılmamıştır?
Boş Bırak
Sıcak çöllerdeki bitkilerin kökleri geniş alanlara yayılır ve geniş kök sistemine sahiptir. Yağışlı dönemlerde organlarında su depo eder. Küre veya silindir şekilleri sayesinde, dış yüzeyleri dikenli ve küçülmüş olduğundan terlemeyle su kaybı en aza indirilir. Sıcak çöl bitkilerinin böyle bir özelliğe sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak

Coğrafi koşulları göz önüne alındığında, haritada numaralandırılan taralı alanların hangisinde böyle bir durum görülür?
Boş Bırak
Bir ekosistemde yer alan besin zincirinde ayrıştırıcılar, ölü hayvan ve bitkileri ayrıştırarak minerallere ve humusa dönüştürür. Buna göre, bir besin zincirinde yer alan aşağıda unsurlardan hangisi ayrıştırıcı özelliğe sahiptir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, doğal olmayan bir etkenin canlı türlerinin dağılışı üzerindeki etkisine bir örnektir? DD
Boş Bırak
I. Bitkilerin fotosentez yapması
II. Canlıların solunum yapması
III. Fosil yakıtların yanması
IV. Atmosferdeki suyun fotolizi Yukarıdakilerin hangileri, oksijenin tüketildiği durumlar arasında gösterilebilir?
Boş Bırak
I. Erozyon
II. Toprak oluşumu
III. Kuraklık
IV. Bitki örtüsü
Yukarıdakilerden hangileri, biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir?
Boş Bırak
Aslan, geyik ve eğrelti otundan oluşan bir besin zincirinde, bu unsurların enerji piramidinde en alttan en üste doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
Boş Bırak
Sıcaklık, ışık, yağış ve nem bakımından zengin olan iklim bölgelerinde bitki türleri ve yoğunluğu fazladır.
Buna göre, aşağıdaki bölgelerin hangisinde bitki türleri ve yoğunluğunun daha fazla olması beklenir?
Boş Bırak
I. Yıldırım
II. Volkanizma
III. Ölü organizmalar
IV. Mantarlar
Yukarıdakilerden hangileri, atmosferik azotun oluşumuna yol açar?
Boş Bırak
I. Deniz hayvanlarının kabuklarının oluşumu
II. Fosil yakıtların oluşumu
III. Ölen canlıların çürümesi
IV. Karbonatlı kayaçların ayrışması
Yukarıdakilerden hangilerinde karbondioksit tüketilir?
Boş Bırak
Gulf Stream sıcak su akıntısı, Meksika Körfezi’nin sıcak sularını Kuzeybatı Avrupa kıyılarına taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, ekosistemleri oluşturan canlı ögelerdendir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz