Tebrikler! Testin en başarılı üyesi kadir bürke 118 puan
Okyanuslarda mercanların bulunduğu alanların, canlı çeşidi ve miktarı bakımından zengin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Sıcaklık ve nemin fazla olduğu bölgelerdeki bitkilerin daha gür olması
II. Çöl bölgelerindeki hayvanların renklerinin başka bölgelerdeki hayvanlara göre daha açık renkli olması
III. Yapılan barajlar nedeniyle canlı hayatının olumsuz etkilenmesi
IV. Farklı toprak türlerinde farklı canlı türlerinin yaşaması
V. Orta kuşaktaki dağların kuzey ve güney yamaçlarında, bakı etkisine bağlı olarak farklı bitki türlerinin görülmesi
Yukarıdakilerden hangisi, canlıların yeryüzüne dağılışında yer şekillerinin etkisine örnek olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Türkiye’de, Toroslar ile Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzey ve güney kesimleri arasında farklı bitki türleri görülür. Bu duruma;
I. yer şekilleri,
II. beşerî etkenler,
III. sıcaklık ve yağış değerleri,
IV. güneş ışınlarının düşme açısı gibi faktörlerden hangileri daha fazla etki eder?
Boş Bırak

Buna göre, haritada taranarak numaralandırılan bölgelerin hangisindeki bitki örtüsü diğerlerine göre daha cılızdır?
Boş Bırak
Su biyomlarının sınışandırılmasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ekosistemdeki canlıların birbiriyle olan ilişkilerine bağlı olarak bölgedeki canlı türü çeşitliliği değişir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, fotosentez süreci sonrasında elde edilen ürünlerden biridir?
Boş Bırak
– Akarsular üzerinde barajlar inşa edilmesi
– Çayır ve meralarda aşırı otlatma yapılması
– Tarım alanlarında makine kullanımının yaygınlaşması
Yukarıda verilen durumların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Bir akarsu ekosisteminde akarsuyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi, canlı türü sayısının fazla olmasına neden olur?
Boş Bırak
Bitki örtüsü: Saz, kamış, nilüfer gibi bitkiler ile bitkisel planktonlar Hayvanlar: Balıklar, kurbağalar, bazı böcek türleri ve solucanlar
Yukarıda bitki örtüsü ve hayvan türleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki canlı türlerinden hangisi, besin zincirinde ayrıştırıcılar grubunda yer alır?
Boş Bırak
I. Ýklim koşullarının değişmesi
II. Doğal afetler
III. Aşırı ve bilinçsiz avlanma
Yukarıdakilerden hangileri, bazı canlı türlerinin sayısının azalmasında etkili olan beşerî faktörlere örnek olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki biyomların hangisinde, yer yer ağaç topluluklarına rastlanır?
Boş Bırak
Orman yangınları, çayır ve mera alanlarının sürülerek tarım alanı hâline getirilmesi, ormanlık alanların tahrip edilerek yerleşim ve sanayi bölgesi alanı hâline getirilmesi, akarsular üzerinde barajların kurulması, çevreye bırakılan evsel ve sanayi atıkları, araçların egzozlarından ve fabrikalardan çıkan zehirli gazlar, nükleer patlamalarla oluşan radyoaktif kirlilik gibi birçok faktör sonucunda canlıların yaşam alanları daralmış ve birçok canlı türü yok olmuştur. Bu duruma;
I. doğal unsurlar,
II. beşerî faaliyetler,
III. sıcaklık ve yağış değerleri,
IV. yerleşme ve sanayi faaliyetleri gibi faktörlerden hangilerinin etki ettiği söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz