Tebrikler! Testin en başarılı üyesi kutlukduran 104 puan
Günümüzde devletler açısından kaynaklarının kullanımı ve paylaşımı önem kazanmıştır.
Aşağıda verilen ülkelerden hangisi ile Türkiye arasında su kaynaklarının kullanımı ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır?
Boş Bırak
I. NATO
II. OPEC
III. IMF
IV. BM
Yukarıda verilen örgütlerden hangileri siyasi örgüttür?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Greenpeace"nin çalışma alanlarından değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler"in yardımcı kuruluşlarından değildir?
Boş Bırak
Bazı örgütler antlaşmalar sona erdikten sonra işlevini yitirmektedir.
Aşağıdaki verilen örgütlerden hangisinin işlevini yitirdiğinden söz edilebilir?
Boş Bırak
Birleşmiş Milletlerin 5 daimi üyesi bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi BM'nin daimi üyelerden değildir?
Boş Bırak
Dünya"da çatışmalara neden olan faktörleri doğal, beşeri ve ekonomik unsurlar olarak ikiye ayırabiliriz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çatışmalara neden olan doğal unsurlardan biridir?
Boş Bırak
Orta Doğu ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi nedenlerle günümüzde önemli sıcak çatışma bölgelerinden biridir.
Orta Doğu'nun sıcak çatışma bölgesi olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. OPEC
II. AB
III. OECD
IV. NATO
Yukarıda verilen küresel örgütlerden hangisi ekonomik amaçlı kurulan örgütlerden değildir?
Boş Bırak
– II. Dünya Savaşı"ndan sonra kurulmuştur.
– Merkezi Brüksel"dedir.
– Türkiye 1952 yılında üye olmuştur.
Yukarıda bazı özellikleri verilen küresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen ülkelerin hangisi AVRO para birimini kullanmamaktadır?
Boş Bırak
I. Hırvatistan
II. Brezilya
III. Türkiye
IV. İspanya
Yukarıda verilen ülkelerden hangileri AB"ne katılmayı bekleyen ülkeler arasında gösterilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi BM"ye bağlı ana organlardan bir tanesidir?
Boş Bırak
Günümüzde Dünya"nın çeşitli bölgelerinde, değişik nedenlere dayanan çatışma bölgeleri mevcuttur.
Aşağıda verilenlerden hangisi sıcak çatışma bölgesi olarak gösterilemez?
Boş Bırak
I. Greenpeace
II. NATO
III. NAFTA
IV. BM
Yukarıda verilen örgütlerden hangileri Dünya çapında faaliyet gösteren örgütlerden değildir?
Boş Bırak
OECD 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak kurulmuştur. Türkiye de bu örgüte üyedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi OECD'nin hedefleri arasında gösterilemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz