Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Didem Buğdaycı 68 puan
ABD"de Appalaş Dağları"nda deprem riski Kayalık Dağları"na oranla daha azdır.
Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Nijerya ve Hindistan"da halkın büyük bir çoğunluğu kırsal kesimde yaşarken ABD ve Fransa"da kentlerde yaşamaktadır.
Buna göre, bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kiel Kanalı aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Fransa"da Akdeniz ikliminin görüldüğünün kanıtıdır?
Boş Bırak
Ülkemiz Orta Kuşakta bulunduğu için dört mevsim özelliklerini belirgin olarak yaşamaktadır.
Buna göre, aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu özellik bulunmamaktadır?
Boş Bırak
Aşağıda bazı ülkelerin özellikleri verilmiştir.
– Dünya"nın en geniş iğne yapraklı ormanlık alanlarına sahiptir.
– Ganj, Brahmaputra ve Godaveri en önemli akarsularıdır.
– Ülke topraklarının bir kısmı denizin doldurulması ile kazanılmıştır.
– Sanayi Devrimi"nin başladığı ülkedir.
Yukarıda verilen özelliklere bakıldığında hangi ülkenin bir özelliği verilmemiştir?
Boş Bırak
Çöl bitkileri, yağış isteği az, kuraklığa dayanıklı olan bitkilerdir.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu tür bitkilere rastlanmaz?
Boş Bırak
Hollanda, Almanya, gibi ülkelerin kıyılarında haliç oluşumu görülürken, İtalya, Mısır gibi ülkelerin kıyılarında haliç oluşumuna rastlanmamaktadır.
Buna göre, İtalya ve Mısır"da haliç oluşumuna rastlanmamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Nijerya"ya ait bir özelliktir?
Boş Bırak
Hindistan"da tarımda çalışanların oranının fazla olmasına rağmen alınan verim düşüktür.
Bu durum üzerinde;
I. Tarımın insan ve hayvan gücüyle yapılması
II. Sulama olanaklarının az olması
III. Arazinin tarıma uygun olması
gibi faktörlerin etkisi bulunmaktadır?
Boş Bırak
Bir Dünya Fiziki Haritası"nda aşağıda verilen ülkelerin hangisinde kahverengi ve tonları daha fazla kullanılır?
Boş Bırak
Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkelerde kıyı turizmi de gelişme göstermiştir.
Buna göre, aşağıda verilen ülkelerin hangisinde kıyı turizmi gelişme göstermemiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz