Tebrikler! Testin en başarılı üyesi erdemmm 97 puan
Yeşil bülbül dal üstünde ötmesin
Sılayı görmeden vadem yetmesin
Anamı görmeden eğer ölürsem
Dalda yaprak yolda çimen bitmesin
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu dörtlüğün oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti tanımlamaz?
Boş Bırak
Zeynep bu güzellik var mı soyunda
Elvan elvan güller kokar koynunda
Ramazan ayında bayram gününde
Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim,
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim
Bu şiirin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
(I) Epik türküleri düzenleyenin de söyleyenin de başlıca amacı dinleyenleri tarihî bir konuda bilgilendirmektir. (II) Gurbet ve ayrılık türküleri deyince hem gurbettekilerin hem de geride kalanların ağzından söylenen türküler anlaşılmalıdır. bekleyen çoğu zaman gidenin eşidir, nişanlısıdır kimi zaman da anası, babası, kardeşidir. (III) Taşlama türkülerinde belli bir kişiye ya da gelişmeye yöneltilmiş alaycı bir eleştiri söz konusudur. (IV) Anlatı türkülerinde kural, bütün duygu ve düşünce çağrışımını harekete geçirecek yapı ve ahenk unsurlarının yerli yerince kullanılmasıdır. (V) Bu arada ninnilerin de kendilerine özgü ezgileriyle bir tür türkü olduğu unutulmamalıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
Boş Bırak
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur anaların yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben güveği
Onun için kapanmıyor gözlerim
At üstünde kuşlar gibi dönen yar
Kendi gidip ahbapları kalan yar
Bu türkü aşağıdakilerden hangisinde verilen temalar etrafında söylenmiştir?
Boş Bırak
Yeşil kurbağalar öter göllerde
Kırıldı kanadım kaldım çöllerde
Anasız babasız gurbet ellerde
Ya ben ağlamayın kimler ağlasın
Şu mahzun gönlümü kimler eğlesin
Eğin’in etrafı dağdır meşedir
İçinde oturan beydir paşadır
Yüz elli mahalle beş yüz köşedir
Tez gel ağam tez gel olma yalancı
Benim ahım eder seni dilenci
Bu şiirin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi anonim halk şiiri türlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Akşam olur hapishane kitlenir
Kimi kâğıt oynar, kimi bitlenir
Kiminin temyizden evrakı gelir
Düştüm bir ormana yol belli değil
Yatarım yatarım gün belli değil
Bu dizelerin ahenk özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Böyle bağlar
Yar saçın böyle bağlar
Gül açmaz bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar
Bu örnekte olduğu gibi bazı manilerin ilk dizesi yedi heceden daha azdır. Bu tür manilere ---mani denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Anonim halk şiirlerinin kaynağı Orta Asya’da yaşayan, devlet kuran eski Türk kavimlerinin edebiyatlarına dek uzanır. Başlangıcı kesin olarak tarihlendirilemeyecek kadar eski olan bu ürünler nesilden nesile, ağızdan ağıza geçerek yayılırlar. Bu yayılmalar sırasında da halkın hayal gücü ve estetik anlayışıyla, zaman ve çevre tesiriyle yeniden biçimlenip ilk söyleyeni tamamen unutulan bir ortak halk ürünü hâline gelir.
Bu parçadan anonim halk şiirlerine ait aşağıdaki özelliklerden hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Anonim halk şiirleri ile divan edebiyatı şiirlerinin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Boş Bırak
Türlü doğa olaylarını, yaşama ait soyut ve somut hemen hemen her olguyu, çeşitli çağrışımlarla tanımlayan ve çoğu zaman da yanıtlarını bu çağrışımlarda gizleyen manilere bilmeceli mani denir.
Buna göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bilmeceli maniye örnektir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

4 Yorum

 1. Kenan 11/01/2022 11:01

  Çözdüm cevapları göster butonu nerede?

 2. Numan 14/10/2021 12:12

  Sorular güzeldi teşekkürler.

 3. zerda 01/09/2021 04:00

  sorular çok güzeldi emeğinize sağlık :))

 4. ilyasbat
  ilyasbat 19/08/2018 08:20

  Güzel test

Yorum Yaz