Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 139 puan
Şiirin temel amacı güzelliktir. Bu yüzden duyguya değil, tabiat tasvirine, düşünceye, söyleyiş ve şekil mükemmeliğine önem verilmiştir. Kafiye ve ölçüye sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Şairler, kalemi bir fırça gibi kullanmışlar; resim çizer gibi şiir yazmışlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada hakkında bilgi verilen edebiyat akımının özelliklerine uygun şiirler yazmıştır?
Boş Bırak
Robinson Crusoe, orta halli bir ‹ngiliz ailesinin çocuğudur, gezi ve serüven meraklısıdır. Bir deniz yolculuğu sırasında içinde bulunduğu gemi Güney Amerika sahillerinden az ötede kayalara çarpıp karaya oturur. Robinson yüzerek karaya çıkar. Yolcuların geri kalanı boğulur. Adada kendisinden başkasının olmadığını anlar. Yaptığı salla batık gemiden gerekli eşyaları kıyıya taşır, bir çadır yapar. Yıllar sonra adada Cuma adını verdiği bir köleyle karşılaşır. Robinson’la Cuma bir gemiyi korsanlardan kurtararak İngiltere’ye dönerler. Kendi ülkesinde artık bir yabancıdır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen yapıt aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Hayattaki her şey hareketlidir, sanatçı da kendine bir hız bulmuş ve yapıtını bu hıza uydurmuştur. Şairler, içinde bulundukları zamanın ve geleceğin dinamizmine yönelmiştir, bu hareketliliğin sesini şiirleriyle duyurmuşlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada hakkında bilgi verilen edebiyat akımından etkilenmiştir?
Boş Bırak
Realizmin kurucularındandır. Devrinin toplum hayatını ve her tabakadan insanlarını yansıtmakta üstün bir başarı göstermiş, ölmez tipler yaratmıştır. İnsanlık Komedyası genel başlığı altında topladığı romanlarını bölümlere ayırmış ve örnekler vermiştir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Dış dünya olduğu gibi değil; hissedildiği, algılandığı, duyulduğu gibi yansıtılır. Güzellik anlam kapalılığındadır, şiirde önemli olan musikidir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada özellikleri verilen edebiyat akımından etkilenmemiştir?
Boş Bırak
Dünya edebiyatına ilk fabl örneklerini kazandıran Yunan edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
"Cromwell" adlı dramını 1827’de yayımlamış ve eserin ön sözünde romantizm akımının ilkelerini belirlemiştir. Fransız edebiyatında Hernani Savaşı’na yol açan “Hernani” oyunu, onun ününü iyice artırmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“Şiir, gerçeği değil; gerçeğin bizde uyandırdığı izlenimleri anlatmalıdır. İnsanı dış dünyayla temasa geçiren, duygulardır. Şiirde musiki her şeyden daha önemlidir. Güzellik anlam açıklığında değil kapalılığındadır.”
Bu parçadaki şiirle ilgili görüşler aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatçı ulus eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
Tolstoy, Balzac ve Stendhal’ın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Alman edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da büyük yazarları arasında sayılır. Roman, şiir, tiyatro gibi türlerde eserler vermiştir. Sanat hayatının ilk bölümünde romantizm akımının başında bulunur. Daha çok felsefi şiirler yazan bu sanatçı “Faust” adlı eserinde hayat felsefesini işlemiştir.
Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinden söz edilmektedir?
Boş Bırak
Aşağıdakiierden hangisi, Shakespeare’in eserlerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. Atina’da Akademi’yi kuran ünlü filozoftur. (Platon)
II. Yunan edebiyatının kadın şairidir. (Sapho)
III. Antik Yunan komedyasının en büyük ustasıdır. (Aiskhylos)
IV. Kral Oidipus eseriyle tanınan Yunan şairidir. (Sophokles)
V. Yunanların büyük tragedya şairidir. (Aristophanes)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz