Tebrikler! Testin en başarılı üyesi büşra büyükyazıcı 125 puan
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Memleket edebiyatı, (I) Anadolu’yu ve Anadolu insanını anlatmaya çalışan bu anlayışın temelleri Tevfik Fikret tarafından atılmıştır. (II) fiiirde hece ölçüsünü ve halk şiiri nazım biçimlerini kullanmışlar. (III) Sanatçılar yalın bir dille eserler vermiştir. (IV) Mahalli söyleyişleri edebiyata sokmuşlardır. (V) Faruk Nafiz, Halit Fahri, Ahmet Kutsi Tecer gibi şairler iyimser bir psikoloji ile şiirler, yazmışlardır.
Bu parçada Memleket edebiyatı ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Edebiyatı’nın belirleyici özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi I. Yeni Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
1950’den sonra Mehmet Çınarlı’nın çıkardığı dergi çevresinde toplanan bazı sanatçılar Garipçilere tepki göstermişler; milli-manevi değerlere dayalı bir şiir anlayışı ortaya koymuşlardır. Şiirde ölçü, uyak gibi ögeleri önemseyen bir topluluktur.
Bu parçada hakkında bilgi verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
1928’de eserlerini bir kitapta toplayarak ortaya çıkan bu genç sanatçılar, edebiyatta daima “yenilik, içtenlik, canlılık” peşinde koşmuşlardır. Bu genç sanatçılar geleneksel temalar yerine yeni temalar bulup işlemişlerdir fakat tam bir edebiyat topluluğu olamadan dağılıp gitmişlerdir.
Bu parçada bahsedilen genç sanatçılar aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine bağlı olabilir?
Boş Bırak
(I) 1950’den sonra bazı öykü ve roman yazarları halkla ve özellikle köye, köylü sorunlarına yönelmişler, (II) gözlemci bir gerçekçilikle eserler vermişlerdir. (III) Toplumsal Gerçekçiler, ele aldıkları sorunları daha çok sosyalist dünya görüşünden hareketle işlemişler; (IV) sanatı bu görüşü yayma doğrultusunda kullanmışlardır. (V) Toplumsal gerçekçi yazarların en önemli ismi M. Akif Ersoy’dur.
Toplumsal Gerçekçiler’le ilgili bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Türk edebiyatındaki edebi anlayış ve oluşumları anlamak için onları oluşturan sanatçılarına veya en büyük temsilcilerine bakmak gerekiyor. Mesela -------- anlamak istiyorsak mutlaka ------- -de tanımak zorundayız.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni topluluğunun özelliklerinden biri değidir?
Boş Bırak
– Sanat, sanat için olmalıdır.
– Geleneksel temalar yerine yeni temalar işlenmelidir.
– Milli ve ulusal değerler yerine Batılı ilkelerle sanat yapılmalıdır.
– Edebiyatta taklitten kaçınılmalıdır
. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, yukarıda sözü edilen edebi anlayışa uygun eserler vermemiştir?
Boş Bırak
Garip Hareketi’ne karşı bir tepki olarak ortaya çıkan bu topluluğun sanat ilkeleri Garipçilerden oldukça farklıdır. Gözlemledikleri her şeyi kendilerine özgü bir anlayışla aktarmışlar. İnsanın bilinçaltına inerler, soyut ve kapalı bir anlatımı benimserler. Söyleyişi, anlamdan daha çok öne çıkararak ahengi ölçü ve kafiyeyle değil, musiki ve anlatım zenginliğiyle sağlamışlardır.
Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Servetifünun, Donanma, Tedrisat ve Türk Yurdu gibi dergilerde yayımladığı mülakat, mensur şiir ve anı türündeki yazılarıyla adını duyurmuştur.
II. Mülakat türünün ilk önemli örneklerini vermiştir.
III. Mustafa Kemal’in yakın çalışma arkadaşlarından biridir. I
V. "Diyorlar ki" adlı eseri edebiyat tarihimiz açısından çok önemlidir.
Yukarıdaki özellikleri sayılan sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. THOR 29/04/2020 11:40

    Kolay gelsin ağam

  2. zuhal 29/05/2019 12:55

    sorular gerçekten kaliteliydi kendimi denedim hiç fena değildi thank you

Yorum Yaz