Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 146 puan
I. Nazım birimi beyittir.
II. Şiirler, nazım biçimlerine göre adlandırılır.
III. Konudan çok, konunun işlenişi önemlidir.
IV. Gazel, kaside, mesnevi, müstezad gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
V. Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde yarım uyak kullanılmıştır.
Yukarıda divan edebiyatıyla ilgili söylenenlerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı için söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin belirleyici özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Divan edebiyatında bir şairin şiirine, başka bir şair tarafından aynı ölçü, uyak ve redişe şaka yollu yazılan benzeri ----- olarak adlandırılır.
Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi divan nesrinin özelliklerinde biri değildir?
Boş Bırak
Türk ve İran edebiyatını çok iyi bilen şair, eski mazmun ve mecazları, sembolizmi hatırlatan bir kapalılık içinde yenilemeyi bilmiştir. Dili ağırdır. Bununla birlikte sade dille gazeller ve şarkılar da yazmıştır. Mahallileşme akımının etkisinde kalarak yazdığı gazeli ve heceyle yazdığı bir türküsü de bulunan sanatçı XVIII. yüzyılın en usta şairidir.
Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
13.yy.da yaşamış olan ----, tasavvuf edebiyatının da güçlü temsilcisidir. Eserlerini Farsça kaleme alan sanatçının etkisi günümüze kadar ulaşmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatçı yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen divan edebiyatı sanatçılarından hangisinin üzerinde aşık edebiyatının etkisi görülür?
Boş Bırak
Divan edebiyatında didaktik şiir türünün en önemli temsilcisidir. fiiirle düşünceyi birleştiren bir sanatçıdır. Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başladığı bir dönemde yaşayan şair, toplumun aksayan yönlerini görmüş ve bundan etkilenmiştir. Hikmetli sözlere, atasözlerine yer vermiştir şiirlerinde.
Parçada sözü edilen sanatçı asağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. İçli, duygulu, lirik gazeller yazmıştır.
II. Bağdat, Kerbela, Necef illerinde yaşamıştır.
III. Şikayetname adlı ünlü mektubu yazmıştır.
IV. Azeri Türkçesiyle şiirler yazmıştır.
V. Seyahatname adlı eserinde Anadolu"nun birçok güzelliklerini anlatmıştır.
Yukarıda Fuzuli"yle ilgili verilenlerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
Boş Bırak
Süleyman Çelebi'nin XV. yüzyılda yazdığı bu eser, Hazreti Muhammed'e duyulan derin sevgiyi ve saygıyı, içten bir üslupla dile getirir. Eserin asıl konusu, Hz. Muhammed"in doğumudur.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Öteki divan şairlerine oranla daha çok fahriye (kendini övme), methiye (övgü), hiciv (yergi) şiirleri yazmıştır. "Divan" ve "Siham-ı Kaza" adlı eserleri olan şair, yazdığı yergi şiirleri nedeniyle öldürülmüştür.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
XVII. yüzyıl divan şairlerindendir. Divan edebiyatında didaktik türdeki şiirleriyle tanınır. Dili zamanına göre yalındır. Eserlerinden biri "Hayriyye" adlı mesnevisidir.
Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Divan edebiyatında özellikle Osmanlıya başkentlik yapmış (İstanbul, Bursa, Edirne) şehirlerin anlatıldığı eserlerdir.
Yukarıda açıklaması verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Mecnun arslan 18/10/2018 12:00

    Ilk defa çözüyorum ben kendi çapımda bişiyler yapmak istiyorum

Yorum Yaz