Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 125 puan
Boş Bırak
I. 19uncu yy’da Fransa’da gelişmiştir.
II. Deneysel gerçekçilik benimsenmiştir.
III. Kişi ve çevre betimlemelerine önem verilmiştir.
IV. Estetiği sağlamak için yer yer sanatlı cümlelere yer verilmiştir.
V. Fransız Kafka, bu akımın en büyük temsilcisidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi natüralizm akımının özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. Saf şiir anlayışı egemendir.
II. Dil sade, yapmacıksız ve sanatlı söyleyişten uzaktır.
III. Anlamda kapalılık esastır.
IV. Şiirde, musiki en önemli ögedir.
V. Eserde durgun sular, sararmış yapraklar, akşam vakitleri en çok işlenen konulardır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi ya da hangileri sembolizm akımı için söylenemez?
Boş Bırak
Hatıralar, ne istersiniz benden? Sonbahar
Durgun gökte ardıç kuşları uçuşmada
Güneşten ölgün ve soluk bir ışık vurmada
İçinde poyrazlar esen sararmış ormana
Bu dizeler, aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı bir sanatçı tarafından yazılmış olabilir?
Boş Bırak
“Aklın denetiminde, her türlü estetik, ahlak kaygısından uzak düşünceler, kalemimin ucuna geliveriyor. Amacım bazı çağrışımlar yaptırarak rüyanın büyük gücünü, düşüncenin yarar gözetmeyen oyununu ortaya koymaktır. Çünkü bana göre her sanat ürünü, karmaşık psikolojik durumların bileşkesinden doğmuş bir değerler yığınıdır.” diyen bir sanatçı, hangi sanat akımının etkisi altındadır?
Boş Bırak
“Bugün romancı, yüzyılımızın araştırması, insan ve doğanın sorgulayıcısıdır. Bu nedenle, her roman bilimsel bir deney gibi düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Deneysel roman, bir evrimin sonucudur; hayalde yaşayan insan yerine, doğadaki insanı, çevresinin etkileriyle biçimlenmiş insanı ele alıp inceler.” diyen bir sanatçı hangi edebi akımın etkisi altındadır?
Boş Bırak
“Bize göre güzellik, sadece güzel biçimlerle oluşturulur. Şiirin görevi, insanlara “güzelin” ne olduğunu göstermektir. Biz hep biçimsel kusursuzluğun; şiirin ahengini, ritmini savunduk.” diyen bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?
Boş Bırak
Romantizmle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
(I) Sembolizm, parnasizme tepki olarak çıkmış bir akımdır. (II) Bu akımı benimseyenlere göre somut varlıklar, dış dünya ile insanın duyguları arasında köprü kurmaya yarayan birer simgedir. (III) Müziği, şiirin amacı durumuna getirmişlerdir ve şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamışlardır. (IV) Lirizmden ve anlam kapalılığından kaçınan akımın temsilcileri toplumsal mesajlar vermişlerdir. (V) Bunlar dış dünyanın insan üzerindeki etkilerini sembollerle anlatmışlardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
– Ürünlerde seçkin kişiler ele alınmalıdır.
– Anlatımda, sanatçının kişiliği gizlenmelidir.
– Kişiler dış görünüşleriyle değil, ruhsal özellikleriyle işlenmelidir.
– Ürünlerde akıl ve sağduyu önemlidir.
Bu ilkeler aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin bir özelliğidir?
Boş Bırak
I. İnsanı ve olayları bilimsel bir yöntemle inceleme
II. İyi kötü, güzel çirkin zıtlıklarına yer verip iyinin ve güzelin yanında yer alma
III. Duygu ve hayali akıl kadar önemli görme
IV. Eserleri “sanat, toplum içindir” görüşü ile oluşturma
V. İnsanı doğal özellikleriyle anlatabilmek için, içgüdüyle verme
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi romantiklerle natüralistlerin ortak özelliğidir?
Boş Bırak
"Sanat toplum içindir." anlayışını benimseyen sanatçıların bağlı oldukları sanat akımları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
I. Daha çok şiirde etkili olmuştur.
II. Sağlam bir dil anlayışı benimsenmiştir.
III. İnsan ve toplum olduğu gibi yansıtılmıştır.
IV. Gözleme önem verilmiştir.
V. Sanatçılar, duygu ve düşüncelerini gizlemişlerdir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi realizm akımı için söylenemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
------- akımının kurucusu olan -------, kahramanlarını soyaçekim ve içinde yetiştikleri toplumun şartlarının ışığı altında incelemeyi denemiş, bu yoldaki romanlara deneysel roman adını vermiştir. Bu türde birçok eser veren sanatçının en önemli romanlarından biri de Meyhane’dir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Ceren 05/03/2020 01:04

    Çok güzel

Yorum Yaz