Tebrikler! Testin en başarılı üyesi büşra büyükyazıcı 139 puan
Halk edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli düşünüldüğünde bu dörtlük hangi halk şairine ait olabilir?
Boş Bırak
16. yüzyılda yaşamış bir halk şairidir. Özgürlüğün, başkaldırının, kavganın sembolüdür. Kahramanlık, yiğitlik, doğa sevgisi gibi konuları işlemiştir. Koçaklamalarıyla meşhurdur. “Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu” diyen ozanımızdır.
Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
17. yüzyılda yaşamış bir halk ozanıdır. Yeniçeridir, pek çok savaşa katılmıştır. Bundan dolayı şiirlerinde tarihi konulara, savaşlara fazlaca yer verilmiştir. “Genç Osman” adına yazdığı destan önemli destanlardandır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Karacaoğlan ve Köroğlu’nda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?
Boş Bırak
“Budalaname ve Mugalataname” adlı eserin sahibi tekke edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı ozanlarından değildir?
Boş Bırak
Halk şairleri, şiirlerini dörtlük nazım birimleriyle oluşturup hece ölçüsünü kullanarak sade bir dille yazmışlardır. Bazı saz şairleri de divan edebiyatından etkilenerek hecenin yanı sıra aruzu da kullanmışlardır.
Aşağıdaki saz şairlerinden hangisi aruzu hiç kullanmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Karacaoğlan ile Dadaloğlu’nun ortak özelliğidir?
Boş Bırak
17. yy. da yaşamıştır. Saz şairleri içinde en çok şiir yazan aşıktır. Divan edebiyatından etkilenerek hecenin yanı sıra aruzu da kullanmıştır. Bu yönüyle kendinden sonraki aşıkları da etkilemiştir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisi tekke edebiyatına ait bir şiirden alınmış olamaz?
Boş Bırak
Aşağıdaki şairlerden hangileri divan edebiyatından etkilenerek aruz ölçüsünü de şiirlerinde kullanmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, anonim halk edebiyatının belirleyici özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Hey dağlar, hey dağlar
Bolu"nun dağları hey
Savulun geliyorum, hey Bolu Beyleri
Orhan Veli"nin "Yol Türküleri" adlı şiirinden alınan bu dizeler hangi şairimizin söyleyiş özelliğini andırıyor?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Karacaoğlan'ın koşmalarında görülen özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
Dadaloğlu'nun edebi kişiliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz