Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gamze Özkarcı 76 puan
Onun hiçbir hikâyesinde belirli vak’a, tahlil, tip, karakter aramayız. Onun her hikâyesi hatıralar sarnıcına rastgele daldırılmış bir avuçtur. Parmaklardaki temiz ıslaklığa ve taze serinliğe bakınız. Şuura düşen damlalar, birer hikâye unsuru değil, şiirdir.
Bu parçada aşağıdaki hikâyecilerin hangisinden söz edilmiş olabilir?
Boş Bırak
Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde olay ve durum hikâyesinin diğer isimleri bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
Belirli bir başlangıcı ve sonu olan bu tarz hikâyelerde olayın ön plana çıktığını açıkça söyleyebiliriz. Serim, düğüm, çözüm planında yazılan bu hikâyeler gerilime dayalı, merak unsurunun öne çıktığı hikâyelerdir ve edebiyatımızda 19. yüzyıldan sonra örnekleri verilmeye başlanmıştır.
Bu parçada sözü edilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Hikâyelerde anlatılanlar dar bir zamanı kapsar.
II. Kişilikler çoğu zaman tek boyutlu çizilir.
III. Tüm hikâyeler serim, düğüm çözüm planına uygun yazılır.
IV. Olmuş ya da olabilecekler anlatılır.
V. İnsan hayatına dönük türlü çatışmalar üzerinde kurgulanır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde modern hikâye türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında modern öykünün ilk örneklerinden biri değildir?
Boş Bırak
I. Modern hikâyenin ortaya çıkmasında realizm akımı çok etkili olmuştur.
II. Hikâyeler okuyucuları açısından duygulandırmak, hissettirmek,
sezdirmek, hatırlatmak gibi işlevlere sahiptir. III. Tanzimat döneminde yazılan “Letaifi Rivayat” adlı hikâye Batı tarzında hikâyeciliğin edebiyatımızda ilk örneğidir.
IV. Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Sait Faik Abasıyanık, Halikarnas Balıkçısı ve Mustafa Kutlu gibi isimler modern hikâyeciliğin edebiyatımızdaki başarılı temsilcilerinden birkaçıdır.
V. Hikayeler; mektup, günlük, anı, gezi yazısı biçiminde kurgulanabilir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
Boş Bırak
Özellikle oltacılar çok sever bu gölü. Balığı boldur çünkü. Lezzetlidir. Göle gelir gelmez önce oltalarını atarlar. Öğleye kadar yiyecekleri balığı tutmak için acele ederler. Yakındaki kasabalılar gölden balık tutmaz. Asla yemezler. Böyle olunca da gölün balığı şehirli meraklılara kalır. Onlar da hafta sonu oldu mu akın akın koşarlar. Kimi cumartesi akşamdan gelip çadır kurar, gece de kalır. Böylece daha çok balık tutup, daha çok stres atarlar ve daha sakin bir kafayla dönerler işlerine. Ama onların bu merakı kasabalı için işkence gibidir.
Bu metin parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Olay ve durum hikâyeciliğiyle ilgili aşağıda verilen karşılaştırma cümlelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki metin parçalarından hangisinde öyküleyici bir anlatım yoktur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Bilal 09/11/2020 01:24

    Beğendim

Yorum Yaz