Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 118 puan
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi"nin temel özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
1911 yılında Selanik’te çıkan ---dergisinde ----, ---adlı makalesinin yayımlanmasıyla Milli Edebiyat akımı başlamış olur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden değildir?
Boş Bırak
Milli Edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcilerindendir. Ulusal duyguları sade bir dille ifade etmiştir. Didaktik özellikler, şiirinin en temel unsurlarındandır. Zafer Yolunda, Ordunun Destanı şiirlerinden bazılarıdır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen Milli Edebiyat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nde yazılmış bir şiirden alınmış olabilir?
Boş Bırak
1911’de Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesinde Milli Edebiyat"ın genel özelliklerini belirtmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisinde "Yeni Lisan" akımının öncüleri bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
...
Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem
Kalan Oğuz Han’ı kalbim tanır tamamıyla
Damarlarında yaşar şan ü ihtişamıyla
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem
Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan
Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önünde tutulduğunda aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Yakup Kadri, romanlarında birbirini tamamlayan bireysel ve toplumsal hayat zincirimizi anlatmasıyla edebiyatımızda nehir roman türünün temsilcisidir. Yapıtlarında çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun sorunları üzerinde durmuştur. ---nesiller arasındaki çatışmayı, ---köylü aydın çatışmasını, ---ise Paris’e kaçan Jön Türkleri anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
Bu dizeler, içerdiği özellikler açısından aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin için söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip’in diğerlerinden farklı türde yazdığı bir eserdir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Servetifünun ve Milli Edebiyat Dönemleri"nde Türkçülük ve halkçılık için mücadele etmiştir. Batı taklitçiliğine karşı Türklük ülküsünü savunmuştur. Sanatçının en önemli yapıtları Çağlayanlar ve Gönül Hanım’dır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili olamaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz