Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ceydanur Çulha 69 puan
Aşağıdakilerden hangisi Batıcılık, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülüğe ait düşünce, etkinlik ve arayışların oluşma nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi XIX. yy. sonu ile XX. yy. başlarında siyasi, sosyal ve düşünce hayatında tartışılan fikrî cereyanların amaçlarından biri değildir?
Boş Bırak
I. Osmanlıcılık
II. Türkçülük
III. Batıcılık
IV. İslamcılık
Millî Edebiyat Dönemi edebî anlayışı numaralanmış fikir hareketlerinden hangilerinin kültür dünyasındaki uzantısıdır?
Boş Bırak
I. Türkçülük-Ziya Paşa
II. İslamcılıkMehmet Akif Ersoy
III. Batıcılık-Tevfik Fikret
IV. Osmanlıcılık-Ömer Seyfettin
Numaralanmış sanatçı-fikir hareketi eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Millî Edebiyat Dönemi’nde ortaya çıkan edebî ve fikrî etkinliklerin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Türk yurdu uykuda, ey düşman sakın!
Uyuyan ülkeye yapılmaz akın,
Tanyeri ağardı, yiğitler kalkın!
Bakın yurt ne hâlde, vatan nerede?
Gideyim arayım, yatan nerede?

Başları ağarmış ihtiyar dağlar,
Anar eski günü, sel döker, çağlar,
Kırlangıç ah çeker, güvercin ağlar,
Uzak bir ses sorar, Turan nerede?
Gideyim arayım, soran nerede?
Ziya Gökalp’in “Altın Destan” adlı şiirinden alınan bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerin hangisi milliyetçi edebiyatın özelliklerini yansıtmaktadır?
Boş Bırak
Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize.

Lisanda sayılır öz
Herkesin bildiği söz;
Ma’nâsı anlaşılan
Lûgate atmadan göz.

Yap yaşayan Türkçeden,
Kimseyi incitmeden.
İstanbul’un Türkçesi
Zevkini olsun yeden.
Bu dizelerden hareketle Millî Edebiyat Dönemi’nde sosyal, tarihî, fikrî ve ilmî temaların, nasıl bir dil ve anlatım özelliğiyle verildiği söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi milliyetçi edebiyatı yansıtan özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatçılardan hangileri Millî Edebiyat Dönemi’nde eser vermemiştir?
Boş Bırak
I. Şemseddin Sami’nin 1900’de Türk dilinin en önemli sözlüklerinden biri olan Kamus-ı Türki’yi bastırması.
II. Mehmet Emin Yurdakul’un 1897-1898 Türk-Yunan Harbi dolayısıyla Anadolu’dan Bir Ses -yahudCenge Giderken adlı şiirini Asır gazetesinde yayımlaması, sonrasında ise Türkçe Şiirler adlı eserini yazması.
III. Selanik’te yayımlanmakta olan Genç Kalemler dergisinin 11 Nisan 1911 tarihli ikinci cildinin birinci sayısında Yeni Lisan başlıklı makalenin yayımlanması
Numaralanmış gelişmelerden hangisi ya da hangileri Millî Edebiyat’ın oluşumuna hizmet eden gelişmelerdendir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz