Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Hilal Karataş 125 puan
I. Divan edebiyatı nazım biçimleri bırakılmış, Batılı nazım biçimleri kullanılmıştır.
II. Edebiyatımızda ilk defa yayımlanan bir bildiriyle sanat anlayışlarını belirtmişlerdir.
III. Tiyatroya önem verilip Batılı anlamda oyunlar yazılmıştır.
IV. Şiirde sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisinde kalınmıştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi ya da hangileri Servetifünun Dönemi için söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Edebiyatıcedide Dönemi"nde yazılan bir şiirden alınmış olamaz?
Boş Bırak
Servetifünun Edebiyatı ---yılında ---yazdığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makaleden dolayı kapatılmış, edebiyatımızda çıkan bu boşluğu da ---doldurmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
1901’de Servetifünun dergisinin kapatılmasıyla Ahmet Haşim, Ali Canip, Yakup Kadri bir edebi grup oluşturdular. Bu grubun en önemli özelliği edebiyatımızda edebi bildiri yayımlayan ilk grup olarak tarihe geçmesidir, "Sanat şahsi ve muhteremdir." görüşünü savunarak sanata ve edebiyata hizmet etmek amacıyla eser verdiler.
Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Divan şiirinin etkisini azaltma düşüncesi
II. Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşan ağır bir dil kullanma
III. Göz için kafiye anlayışını benimseme
IV. Roman türünde ilk olan örnekler verme
V. Bireysel konuların yanında toplumsal konulara da yer verme
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisi Tanzimat ve Servetifünun sanatçılarının ortak özelliği değildir?
Boş Bırak
Edebiyatıcedide Dönemi'nin sanatçılarından olan ----, şiirinde ağır bir dil kullanmış, ---akımından etkilenmiştir. Nazmı nesre yaklaştırmış, şiirini serbest duruma getirmiştir. Şiirlerinde bireysel konuların yanı sıra sosyal konuları da işlemiştir. Sis şiirinde, İstanbul’a olan nefretini, Tarih-i Kadim’de inançlarını yitirdiğini dile getirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin için söylenemez?
Boş Bırak
Servetifünun Edebiyatı ---çıkardığı dergi etrafında ---önderliğinde bir araya gelen bir topluluktur. Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya, ---bu topluluğun en önemli isimlerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Sanatçı                      Yapıt
Cenap Şahabettin      Kırk Yıl
Hüseyin Cahit            Nadide
Halit Ziya                Elhan-ı Şita
Tevfik Fikret         Tarih-i Kadim
                                 Halas
Yukarıdaki sanatçılar verilen yapıtlarla eşleştirildiğinde hangi yapıt dışta kalır?
Boş Bırak
Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili olamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil"in roman kahramanlarından biri değildir?
Boş Bırak
"Mezardan Sesler" ve "Siyah İnciler" eserlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Romantizm akımından etkilenmiştir.
II. Servetifünun Dönemi"nin bağımsız sanatçılarındandır.
III. Batılı anlamdaki ilk roman örneklerini vermiştir.
IV. Romanın yanı sıra şiir türünde de eserler vermiştir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi ya da hangileri Hüseyin Rahmi Gürpınar için söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi"ne ait değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisi Cenap Şahabettin’in bir şiirinden alınmış olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Yas-kap
    Yas-kap 07/04/2020 01:07

    birkac soruda yazim hatasi disinda guzel

Yorum Yaz