Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Furkan Erçin 132 puan
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı için söylenemez?
Boş Bırak
Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçıları biçim olarak yeni, içerik olarak divan edebiyatı etkisinde kalmışlardır.
Yukarıdaki cümledeki bilgi yanlışlığı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki türlerden hangisi edebiyatımıza Tanzimat’la birlikte girmemiştir?
Boş Bırak
Gazeteyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in diğerlerinden farklı türde yazdığı bir eserdir?
Boş Bırak
I. Tiyatro eserlerini oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır.
II. Yeni edebiyata karşı divan edebiyatını savunmuştur.
III. Batılı anlamdaki ilk öykü örneklerini kaleme almıştır.
IV. Romantizm akımından etkilenmiştir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi veya hangileri Abdülhak Hamit Tarhan için söylenebilir?
Boş Bırak
Sanatçı Yapıt
Recaizade Mahmut Ekrem Küçük Şeyler
Ziya Paşa Müntehabat-ı Eşar
Samipaşazade Sezai Talim-i Edebiyat
Şinasi Validem
              Zafername
Yukarıdaki sanatçılar verilen yapıtlarla eşleştirildiğinde hangi yapıt dışta kalır?
Boş Bırak
Eski ile yeni edebiyat mücadelelerinde eski edebiyat taraftarlarının lideri olan ---, yeni edebiyatı savunan ---ile girdiği tartışmada göz için kafiye anlayışını savunmuştur. ----, sanatçının en önemli eserleridir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangisi sanatı toplum yararına kullananlardan değildir?
Boş Bırak
Bu romanda mirasyedi bir genç olan Ali Bey ile güzel; ama geçmişi kötü olan Mahpeyker’in aşkı, Ali Bey’in içki alemlerine sürüklenişi, Dilaşup’la evlendirilişi, Mahpeyker’in de intikam almak için başvurduğu entrikalar anlatılır.
Bu parçada hakkında bilgi verilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Edebiyatımızın ilk yerli romanını yazmıştır.
II. Batılı anlamdaki öykü örneklerini kaleme almıştır.
III. Kamûs-i Türki’nin yazarıdır.
IV. Moliere’den çeviriler yapmıştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi veya hangileri Samipaşazade Sezai için söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi diğerlerinden farklı bir edebiyat dönemine aittir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan için söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz