Tebrikler! Testin en başarılı üyesi omermt 70 puan
Genç yaşta ölen sanatçı Fecr-i Âtî Kütüphanesi yayımları arasında “Ruh-ı Bî-kayd” adlı şiir kitabını yayımlamış, Çocuk Bahçesi ve Resimli Kitap gibi dergilerde yazmıştır. Tamamıyla ferdiyetçi bir sanat anlayışına sahip olan ve Çalışmalarını daha çok tiyatro alanında yoğunlaştıran sanatçının şiirlerinde Haşim’in tesiri hissedilmektedir.
Bu metinde tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Nurullah Ataç’ın “Senelerden beri onun şiirlerini mecmualarda arar, bulduğumuz günler bayram ederdik. Bu manzumeler hafızamıza muhakkak bir iki mısra tevdi eder ve bu ahenk dilimizde günlerce dolaşırdı. O, edebiyatımıza yeni bir ufuk açtı, biz de onun ateşîn sesiyle mest, akşam ve gölge beldelerinin füsununa dalmıştık. Biz de artık bu şairle beraber, “melali anlamayan nesle aşina değiliz” diyorduk. Bu mısra edebiyatımızda bir tarihtir. Biz onu bu mısrayla tanıdık. Bu mısra bize onu daha yakından tanıttı.” cümleleriyle bahsettiği şair aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki şair ve yazarlardan hangisinin “Fecriati Beyannamesi”nin altında imzası yoktur?
Boş Bırak
Bir gamlı hazânın seherinde
Isrâra ne hcet yine bülbül?
Bil, kalbiizin bahçelerinde
Can verdi enin söylediğin gül!
Savrulmada gül şimdi havâda,
Gün doğmada bir başka ziyâda...

Ahmet Haşim’e ait bu şiir parçasının ahenk özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Selanik’te çıkmakta olan Genç Kalemler dergisinin, gerek dil ve üslubundaki gayr-ı tabiîlik ve gerekse taşıdığı koyu ferdiyetçilik bakımından Fecrîâtî’yi Edebiyatıcedîde’den farksız bulan yayınları karşısında encümen, zaman zaman büyük sarsıntılar geçirdi. Üyelerinin sanat anlayışlarında tamamıyla serbest oldukları, her üyenin sadece kendi adına konuşabileceğini ileri süren Fecriâtî’nin ortak ve belli bir sanat anlayışına sahip bulunmadığını kendisine resmen itiraf ettirmeye kadar varan bu çatışmalar sonunda birçok istifa oldu. Ali Canip, Hamdullah Suphi ve Celal Sahir; Genç Kalemler’in edebî düşüncelerini benimseyerek bu derginin yazı kadrosuna katıldılar. 1912 yılının sonlarında Fecriâtî, edebî topluluk olarak artık yoktu. Üyelerinden bazıları kendi özel eğilimlerine uyarak ferdiyetçi sanat anlayışlarını devam ettirdiler. Bazıları da zamanla Millî Edebiyat hareketine katıldılar. Böylece edebî hedefi açıkça belli olmayan ve yalnız kuvvetli bir sanat aşkı ile kurulan Fecriâtî de dört yıla yakın ve pek verimli sayılamayacak bir çalışma döneminden sonra ortadan kalkmış oldu.
Bu metinden Fecriâtî topluluğunun hangi özelliği çıkarılamaz?
Boş Bırak
Fecriati sanatçılarının Servetifünunculara en güçlü itiraz noktası aşağıdakilerin hangisidir?
Boş Bırak
Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...
Sular sarardı... yüzün perde perde solmakta,
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Yazı hayatına idadi yıllarında Ahenk gazetesinde başlayan ----, 1909 tarihinde toplanan Fecriati’nin kurucularındandır. Topluluk içinde tiyatro, hikâye, mensur şiir ve eleştiri türündeki yazılarıyla tanınmıştır. Batı edebiyatı akımlarıyla Anadolu’da yetişmiş şairlerin içten söyleyişini birleştirmeyi amaçlayan “Nayiler” adlı bir edebî harekete öncülük eden sanatkârın eşi İhsan Raif de devrin tanınmış şairlerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Adını Fecrati edebiyatıyla duyuran aşağıdaki sanatkârlardan hangisinin daha sonra edebî anlayışını Millî Edebiyat çizgisine kaydırdığı söylenemez?
Boş Bırak
Fecriati sanatçılarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Fecriati topluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. furkan şen 21/03/2020 09:23

    emeğinize sağlık

Yorum Yaz