Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Aziz kerim usta 104 puan
Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni sonrası toplumcu şiir”in özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Nereye bakıyorsun
İşte yaralı insanların fotoğrafları
İşte yangından çıkarılan çocuk cesetleri
Bu, savaşmış bir atlının sakat kalan ayağı
Bu kesik kol, önemsiz iş kazası
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisine aittir?
Boş Bırak
Gazeteci, şair ve yazardır. Eserleri zamanla toplumcu bir yönelim kazanmıştır. Çarşıların, işçi kızlarının, pazar yerlerinin, çay evlerinin dünyasını yansıtan şair olarak tanınmıştır. Günlük konuşma diline, ustaca yerleştirilmiş eski sözcüklere yer vermiştir. “Kuş Tufanı, Hücremde Ayışığı, Çırak Aranıyor” önemli şiir kitapları arasındadır.
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sevgilim acemi bir karanfil gibi açıyor
Her sabah şehrin yanaklarında
Bense her göre sıkıntıdan ve yeminden
Elbiseler biçiyorum namussuz ve onurlu sevdalar
Dağları dağları da deliyor yalnızlık
Işıdım yoksulluğa, perişanlığa
Uykusuz kamyonlar çizdim gecenin alnına
Devşirme köyler, puslu kasabalarında dolaştım
Kaç yıl
Umudun ve ezilmişliğin çadırında besledim
Yorgunluğu
Refik Durbaş
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi “II. Yeni Sonrası toplumcu şiir (1960-1980)” temsilcileri arasında yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdaki tema başlıklarından hangisi “II. Yeni sonrası toplumcu şiir (1960-1980)” anlayışına en uzaktır?
Boş Bırak
Ben merd-i meydan
yani toprağın ve kanın gürzü
güllerin bin yıllık mezarı bendedir
yukardan bakarım efendilerin pusatlarına
insanların bütün sabahlarını merak ederim
gök hırpalanmaktadır merakımdan
ıtır kokan benim yumruklarımdır
benim kavgamdır o, aşk diye tanınan
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Gençlik dönemi şiirlerinde Orhan Veli, Attilâ İlhan ve II. Yeni’nin etkileri görülür. “Aşk” şiirlerinin önemli bir konusudur. Başarılı şiir çevirileri vardır. Toplumcu bakış açısıyla şiirler yazmıştır. 1981’de Asya-Afrika Yazarlar Birliği Lotus Edebiyat Ödülünü almıştır.ʻʻMustafa Suphi Destanıʼʼ ,ʻʻ Aşk iki kişiliktir.ʼʼeserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada bazı özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni sonrası toplumcu şiir (1960-1980)” için yanlıştır?
Boş Bırak
Biliniyor
Bizim mahsustan yaşadığımız
Biliniyor
Şarkıların sırası bizde
Biliniyor
Hayat bizden razıdır
Biliniyor
Otların sarardığı yerlerde güneş
Kurşunun değdiği tende heves kalmıştı
İsmet Özel
Verilen dizelerde hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
O gün bu gündür ezberimde artık yalnızlık
ezberimde acının kilometre taşları
ezberimde umudun küf tutmuş şafağı
ezberimde sevdanın rüzgâr renkli çığlığı
ezberimde kuş seslerinden örülmüş bir gurbet
ezberimde kes hızını ağlatma el kızını
ezberimde kuzu kurdun, yol Ford’un bu gece
ezberimde Orhan Gencebay, dertler benim olsun
Bu dizeler biçim ve anlam özelliği dikkate alındığında aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Büşra 29/09/2022 01:16

    güzel

Yorum Yaz