Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Selime Alış 74 puan
Hakaniye lehçesiyle yazılmış ve "mutluluk veren bilgi" anlamına gelen bir eserdir. Eser aynı zamanda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserdir. Eserde ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği sembollerle anlatılmıştır. Bu parçada söz konusu olan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
---ünlü eseri ----, Araplara Türkçe’yi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Eser aynı zamanda Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
I. XIII. yüzyılda Anadolu"da gelişen tasavvufi halk edebiyatına kaynaklık eden ilk eserdir.
II. Hakaniye lehçesiyle yazılmış ve dili sade bir eserdir.
III. Dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazdığı tasavvuf şiirlerinden (hikmet) oluşur. Çok az da olsa aruzla söylenen dörtlükler vardır.
IV. Eseri ilk Türk mutasavvıf şairi Ahmet Yesevi yazmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Hikayelerde olaylar nazım, kahramanların duygu ve düşünceleri nesirle dile getirilmiştir.
II. Adını hikayeleri ilk kez söylediğine inanılan Dede Korkut"tan almıştır.
III. Türk toplum hayatını, adetlerini, yaşayışlarını anlatan zengin bir kaynaktır.
IV. Eser hikaye-masal özelliği göstermekle birlikte destan nitelikleri de taşımaktadır.
V. Sözlü edebiyat ürünü olan hikayelerde sade bir halk Türkçesi kullanılmıştır.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri için doğru değildir?
Boş Bırak
I. Hikayelerde olaylar nazım, kahramanların duygu ve düşünceleri nesirle dile getirilmiştir.
II. Adını hikayeleri ilk kez söylediğine inanılan Dede Korkut"tan almıştır.
III. Türk toplum hayatını, adetlerini, yaşayışlarını anlatan zengin bir kaynaktır.
IV. Eser hikaye-masal özelliği göstermekle birlikte destan nitelikleri de taşımaktadır.
V. Sözlü edebiyat ürünü olan hikayelerde sade bir halk Türkçesi kullanılmıştır.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi Dede Korkut Hikayeleri için doğru değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından biridir?
Boş Bırak
Tarihi bir şahsiyet olduğundan şüphe olmayan destan kahramanlarının menkıbevi yaşamı, Anadolu"ya yerleşen Müslüman Türklerin gözüyle aksettirilir. Bu menkıbelere göre kahramanımız, Hz. Ali soyundan Hüseyin Gazi"nin oğludur. Çok güçlü ve zekidir. Daha çocukken dini ilimleri çok kısa bir zamanda öğrenmiştir. Savaş yöntemlerini aynı düzeyde iyi bilir. Destanda yapılan savaşlarda merkez alan genellikle Malatya ve yöresidir. Savaşlar, eserde, siyasi bir mücadele değil bir din savaşı İslamiyet Hıristiyanlık mücadelesi kimliği taşır.
Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilardan hangisidir?
Boş Bırak
I. Dili oldukça yalındır.
II. Hikayeler düzyazı biçiminde kaleme alınmıştır.
III. Dede Korkut adındaki zat hikayeleri sonradan yazıya geçirmiştir.
IV. Oluşturulduğu dönemin tarihini, kültürünü, toplum yaşayışını, Türklerin dünya görüşünü yansıtır.
V. Önceleri sözlü olarak dilden dile aktarılan hikayelerin söyleyeni belli değildir.
VI. Hikayelerde ara sıra olağanüstü varlık ve olaylara yer verilmiştir.
Dede Korkut Hikayeleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi "Dede Korkut Hikayeleri"nin bir özelliği değildir?
Boş Bırak
I. Anadolu"da Bektaşiliğin ileri gelenlerinden ve Bektaşi edebiyatının öncülerinden sayılır.
II. Şiirlerinden, II. Murat zamanında yaşadığı ve Alanya"da doğduğu; Filipe, Sofya, Edirne, Hicaz ve Mısır"a gittiği anlaşılmaktadır.
III. Hem hece hem de aruzla yazmış olduğu şiirlerinde mizahlı, alaylı bir hava vardır.
IV. Divan, Gülistan, Minbernâme, eserlerindendir.
Numaralanmış cümlelerde bilgisi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Farsça olarak yazılmış bir mesnevidir.
II. Konu tasavvufidir.
III. Eserde hayat ve ölüm üzerinde durulmuştur.
IV. Eser, Anadolu"da hüküm süren İlhanlılarda Gazan Han"a sunulmuştur.
Gülşehri"nin yukarıda bilgisi verilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Farsça olarak yazılmış bir mesnevidir.
II. Konu tasavvufidir.
III. Eserde hayat ve ölüm üzerinde durulmuştur.
IV. Eser, Anadolu"da hüküm süren İlhanlılarda Gazan Han"a sunulmuştur.
Gülşehri"nin yukarıda bilgisi verilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Eser "Kuş dili" anlamına gelir.
II. Eserde çeşitli türlerden kuşların Hüdhüd kuşunun başkanlığında, padişahları olan Simurg kuşunu aramaları anlatılır.
III. Sembolik olarak kuşlar insanları; Hüdhüd aklı; Simurg ise Allah"ı simgeler.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yaşadığı dönem ve tarihi kişiliği hakkında kesin bilgi yoktur. Türk dilinin konuşulduğu coğrafya alanı içinde olduğu kadar bütün dünyada fıkra tipi olarak büyük bir üne sahiptir. Anadolu insanının aynası olmuştur. Fıkralarında şaştığımız, güldüğümüz, komik bulduğumuz, alay ettiğimiz hususlar, aslında bizim kendi davranışlarımız, saşıklarımızdır. O halkın gerçekçilik, düşünce özgürlüğüne bağlılık, güler yüzlülük, sırasına göre yergicilik gibi özelliklerini kendinde toplamış milli bir tiptir; yani halkın kendisidir.
Yukarıda tanıtılan fıkra kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz