Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ayşenur 60 puan
Sanatçı şiir, roman, hikâye, deneme, makale, edebiyat tarihi türlerinde eserler vermiştir. Asıl önemli yönü şairliği olan sanatçı ilk şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış, sonra serbest şiire geçmiştir. Fransız sembolistlerden etkilenmiştir. Rüya, zaman, bilinçaltı onun şiirlerinde önemli kavramlardır. Şiirlerinde ahenge önem verir. Önemli şiirlerinden biri “Bursa’da Zaman”dır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Ülkü dergisindeki yazılarıyla ve araştırmalarıyla ulusal kültüre katkı sağlayan sanatçı, lirik ve didaktik şiirler de yazmıştır. Şiirlerinden başka Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Koçyiğit Köroğlu adlı tiyatroları da vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Halk şiiri geleneğinden yola çıkarak ve hece ölçüsünü kullanarak Batı şiiri ile Türk şiiri geleneğini birleştirmeye çalışmıştır. Biçimce kusursuz şiirler yazmış, felsefeye ilgi duymuş ve şiirde mistik bir anlayışa yönelmiştir. Şiirlerinde insan-evren ilişkisini, madde-ruh tezadını, insanın iç dünyasını ve tutkularını işlemiştir. Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Bir Yadam Yaratmak tanınmış eserlerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Başıboş, kırlara salar tayını,
Elinden düşürmez okla yayını;
Ellere bırakır zafer payını,
Memleket yolunda kurban olurlar…
Bu dizeler şekil yönünden incelendiğinde aşağıdaki hangi sanatçıya ait olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisinde ölüm teması diğerlerinden farklı bir anlayışla ele alınmıştır?
Boş Bırak
“Barındırmaz mısın koynunda, ey toprak?” derim, “yer pek”; Döner, imdâdı gökten beklerim, heyhât, “gök yüksek”. Bunaldım kendi kendimden, zamân ıssız, mekân ıssız; Ne vahşetlerde bir yoldaş, ne zulmetlerde tek yıldız! Cihet yok: Sermedî bir seddi var karşında yeldânın; Düşer, hüsrâna, kalkar, ye’se çarpar serserî alnın! Ocaksız, vâhalar, çöller; sağır, vâdîler, enginler; Aran: Beynin döner boşlukta; haykır: Ses veren cinler! Şu vîran kubbe, yıllardır, sadâdan dûr, ışıktan dûr; İlâhî, yok mu âfâkında bir ferdâya benzer nûr?”
Bu metinle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
• Ney gibi delindi ciğerüm ışkun elünden
Her dem iderem ah ü figan yandum elünden
• Bir günüm geçmiyor seni anmadan,
Derdine katlandım hiç usanmadan...
Aşağıdakilerden hangisi bu beyitlerin kesinlikle ortak özelliğidir?
Boş Bırak
I. Bir de İstanbul’a geldim ki: bütün çarşı, pazar
Naradan çalkalanıyor, öyle ya… Hürriyet var
II. Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının
Kafalar tütsülü hülya ile, gözler kırgın
III. Kadın erkek koşuyor borç ederek Avrupa’ya
Sapa düşmekte bizim şıklara, sanırım Asya
IV. Zurnalar şehir ahalisini takmış peşine
Yedisinden tutarak da dayanın yetmişine
V. Çamlıbel sanki şehir, zabıta yok, rabıta yok
Aksa kan sel gibi, dindirecek vasıta yok
Yukarıdaki numaralanmış beyitlerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır?
Boş Bırak
Bülbül güle bir gül dedi gül gülmedi gitti
Bülbül güle gül bülbüle yâr olmadı gitti
Bu dizelerde uyağı oluşturan ses veya sesler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerin hangisinin kafiyesi diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki şiir anlayışı ve sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
1928’de ortaya çıkan topluluk “Sanat sanat içindir.” görüşünü benimseyerek öz şiir anlayışıyla şiir yazar. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebî topluluğudur. Onlara göre şiir hiçbir fikir ve ideolojinin hizmetinde kullanılamazdı. Gerçek şiir; sanat için yazılan, samimi ve yenilik dolu olan şiirdir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz