Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Asena Narin 145 puan
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sadece Türk destanlarından oluşmaktadır?
Boş Bırak
Uygur Türklerinin destanlarındandır. Türklerin bir insanla bir bozkurtun çiftleşmesinden doğduğu inancı bu destanda açıkça görülür. Destanın kısaca özeti: Eski Hun hükümdarlarından birinin çok güzel iki kızı vardır. Hükümdar bunların ancak tanrılarla evlenebileceklerine inandığı için, kızlarını yüksek bir kuleye kapatır. Bir kurt gelerek kulenin etrafında dönmeye başlar. Kurtla kızların evlenmesinden Dokuz Oğuz On Uygur"lar türer.
Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında sayılamaz?
Boş Bırak
Aşağıda destan ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir?
Boş Bırak
Bir milletin tarihinin bilinmeyen dönemlerinde oluşan ve o milletin tarihine ışık tutan ----, halkın hayal dünyasında doğmuş, ozanlar tarafından geliştirilmiş ve zamanla yazılı kaynaklarda kayıt altına alınmıştır. Bir milletin kendi diline ait ilk ürünleridir. Ait olduğu milletin yaşam tarzını, felsefesini yansıtır.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Eski Yunan edebiyatına ait doğal destanlardır. Her ikisi de sonradan Homeros tarafından 9. yüzyılda derlenmiştir. Yukarıda sözü edilen destanlar aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Sözlü edebiyatla ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki destan eşleştirmelerinden hangisi Saka Türklerine aittir?
Boş Bırak
---- destanında, bir devletin bir imparatorluk haline gelişindeki o baş döndürücü gelişme, milli bir coğrafyanın milli bir ruh yapılanması içinde işlenişi ve destan kahramanının, kendisine inanmış bir milletle beraber çığ gibi büyüyüşü anlatılmaktadır. Milli Türk destanlarının bütün süsleri, ruh yapılanması ve özelliklerinin çok güzel bir diziliş içinde işlenip geliştirildiği bu destan Tümen Yabgu oğlu Mete'nin, destana adı verilen kahramanın şahsında kutsallaştırıldığı bir destandır.
Boş Bırak
Türklerin dişi ve erkek kurttan türemelerini anlatan destanlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki destan – ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Koşukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Koşukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi "Orhun Yazıtları"yla ilgili yanlış bir bilgidir?
Boş Bırak
İslamiyet"ten önceki Türk şiirinde tabiat, aşk ve yiğitlik konularını işleyen şiirlere "koşuk" denir. Bu şiirler genellikle yuğ törenlerinde kopuz III eşliğinde söylenirdi. Dörtlükler halinde söyleIV nen bu şiirlerde ulusal ölçümüz olan hece kullanılırdı. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Türk destan kahramanlarından biri değildir?
Boş Bırak
İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz