Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Alpike. 46 puan
Bir araştırmada; kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyet algıları incelenmiştir. Bu kapsamda, aynı mahallede yaşayan, 15 – 64 yaş aralığında 100 kadın ve erkek seçilmiş, kendilerini ifade eden çok sayıda sıfat verilmiş; eğitim, sosyo-ekonomik düzey ve inançlar bakımından, kendilerini konumlandırmaları istenmiştir. Sonuçta cinsiyet farklılığına dayalı kimlik algıları ortaya çıkmıştır.
Buna göre deneyin temel problem cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Her birey aslına bakılırsa ayrı bir dünyadır. Çünkü, aynı anne babadan dünyaya gelen, aynı sosyal çevrede büyüyen kişiler bile farklı özelliklere sahiptir. Farklılıklarımız aslında en büyük zenginliğimizdir. Her birimiz aynı olsaydık, hayata aynı açıdan bakıp, aynı şeylerden keyif alıp, aynı şeylere üzülseydik hayatın tadı olmazdı. Psikoloji bu farklılıkları ortaya koyan, bazı bilimsel kriterler geliştirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojide bireysel farklılık ölçütü olarak kullanılamaz?
Boş Bırak
Kişilik psikolojik, sosyolojik, fizyolojik pek çok unsur tarafından şekillenen, oldukça karmaşık ve uzun bir sürecin yansımasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi kişiliği oluşturan faktörler arasında farklı bir niteliğe sahiptir?
Boş Bırak
Erik Erikson’un, psiko-sosyal kişilik kuramına göre; ergenlik sonrası dönem, “Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık” (17-30 yaş) dönemidir. Bu dönemde kimliği şekillenen genç için hayatı birlikte sürdüreceği hayat arkadaşının seçimi, adeta dönemin temel problemidir. Bu süreçte, birey kişiliğinin zayıf yönlerini ve sınırlarını, daha iyi öğrenmeye başlamıştır. Ayrıca kaliteli dostluklar kurmak bu dönemde çok önemlidir.
Bu dönemde olan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Alfred Adler, Freud’un, kişiliğin bencillik ve haz ilkesine dayandığı, insanın davranışlarının doğuştan var olan, içgüdülerle gerçekleştiği düşüncesine karşı çıkmaktadır. Adler’e göre birey toplum varlığıdır. Toplumsal ilginin, bireylerde doğuştan olduğunu, bencilliğin yerini, toplumsal beklenti ve isteklere doğal olarak bıraktığını düşünmektedir. Her insan, kendi kişiliğinin yaratıcısıdır. Yaratıcı benliği ile kişiliğini toplum içinde kendisi inşa etmektedir.
Buna göre aşağıdaki düşüncelerden hangisi Adler’e ait olamaz?
Boş Bırak
Freud, kişiliği üç bölüme ayırmıştır. Bu bölümlerden birisi; arzu, istek ve dürtülerin egemen olduğu, davranışı tetikleyen kısmıdır. Freud’un kişilik kuramına göre; insan doğası gereği bencildir ve davranışı belirleyen temel ölçüt haz ilkesidir. Fakat davranışı tetikleyen, bu dürtü ve arzular, toplumsal değer yargıları tarafından kontrol edilmektedir.
Freud kişiliğin bu bölümünü aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirir?
Boş Bırak
“Güzellik algımız üzerinde, ne yazık ki vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Gençlerimiz sıfır beden olmak için abartılı diyetlere veya cerrahi operasyonlara kalkışıyor. İnsana değer vermek için, temel ölçütümüz bunlar olmamalı. İlgilerimiz, zevklerimiz, mizacımız ve fiziksel özelliklerimizle gökkuşağının bir rengini tamamlamak için farklı yaratılmış olamaz mıyız? Neden popüler kültürün dayatmasıyla, tek tipleşmek için yarışıyoruz anlamadım gitti.”
diyen bir yazarın temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
İnsanlar aynı yöne baksa bile aynı yönden bakamazlar. Farklı olmak doğal bir süreçken; tek doğruyu savunmak ve bunu diğerine dayatmak insanın doğasına aykırıdır.
Bu düşünceye sahip olan kişinin aşağıdaki tutumlardan hangisine sahip olması beklenmez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığı yerinde olan bir insanın sergileyeceği bir davranış değildir?
Boş Bırak
Kişilik testlerinden sadece birisi olan, Rorschach Testi’nde üzerinde resim olan kartlar bireye gösterilir ve yorumlaması istenir. Saldırganlık, suç eğilimlerinin tespiti amacıyla, başta ordu olmak üzere, pek çok alanda kullanılmaktadır. Kişilik testleri, toplumsal yaşamın düzenlenmesinde önemlidir.
Parçaya göre kişilik testlerinin, toplumsal yaşamdaki işlevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz