Tebrikler! Testin en başarılı üyesi rümeysadeniz 69 puan
Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklük değildir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen büyüklük ve ilgili ölçme aleti eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Nükleer enerji santrallerinde, elektrik enerjisi üretilmesi
II. Ses dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması
III. Astronotların fiziksel olarak eğitilmesi
Yukarıdakilerden hangileri fiziğin uygulama alanlarına örnek olarak verilebilir?
Boş Bırak
Fiziksel büyüklükler vektörel ve skaler olmak üzere iki gruba ayrılır. Buna göre,
I. şiddet,
II. yön,
III. birim niceliklerinden hangileri sadece vektörel büyüklüklere ait özelliklerdendir?
Boş Bırak
Bir büyüklüğün gerçek değeri ile ölçülen değeri arasında fark oluşması ölçmede hata olarak tanımlanır. Buna göre, aşağıdaki ölçümlerdeki hatalardan hangisi ölçme aletinden kaynaklanmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki birim dönüşümlerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Bir olayla ilgili duyu organları veya araç ve gereçler kullanılarak yapılan incelemeye gözlem denir. Buna göre, aşağıdaki gözlemlerden hangisi diğerlerine göre daha objektiftir?
Boş Bırak
Nicel gözlem ile ilgili olarak,
I. Ölçü araçları ile yapılır.
II. Nitel gözleme göre daha objektiftir.
III. Bilimsel çalışmalarda sadece nicel gözlem kullanılır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Cıvalı termometre
II. Eşit kollu terazi
III. Ampermetre
Yukarıdaki ölçüm aletlerinden hangileri ile yerçekimi ivmesinin sıfır olduğu ortamda ölçüm yapılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yanlış verilmiştir? Kavram // Tanım
Boş Bırak

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz