Tebrikler! Testin en başarılı üyesi rümeysadeniz 32 puan
Kuvvet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki birim dönüşümlerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Bir cismin kütlesinin terazi ile ölçülmesi,
II. Bir cismin sıcaklığının dokunularak belirlenmesi,
III. Bir kaynağın ışık şiddetinin fotometre ile ölçülmesi
Yukarıdakilerden hangileri nitel gözlemdir?
Boş Bırak

yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bir cismin kalınlığı 3,2 dm olarak ölçülmüştür. Buna göre, aynı ölçü aracı ile,
I. 12,4 mm
II. 14,6 cm
III. 1,4 m verilen uzunluk değerlerinden hangileri ölçülebilir?
Boş Bırak
Gözlenebilen bir doğa olayı ile ilgili yapılan genellemelerin açıklamasına teori denir. Buna göre, teori ile ilgili,
I. Deneysel desteğe sahip olmalıdır.
II. Zamanla yasa olabilir.
III. Yasalara göre, daha zayıf bilgi içerir.
yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bilimsel bir problemin çözümünde hipotez oluşturulduktan sonra yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bir hipotez ifadesi olabilir?
Boş Bırak
Aşağıda bilimsel bir problemin çözümünde izlenmesi gereken aşamalar verilmiştir.
I. Oluşturulan hipotez için deneyler tasarlama ve kontrollü deneyler yapma
II. Problemi belirleyip, sorular oluşturma ve önceden yapılan çalışmaları inceleme
III. Verilere bağlı olarak hipotez oluşturma
IV. Verileri analiz ederek sonuç çıkarma ve literatürdeki bilgilerle ne ölçüde tutarlı olduğuna karar verme
Buna göre, bu aşamaların sırası aşağıdakilerden hangisi gibidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz