Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 153 puan
I. Kuark ve leptonları bir arada tutan kuvvetler güçlü nükleer kuvvetlerdir.
II. Atom çekirdeğinde yalnızca nötronlar ve protonlar arasında çekme ve itme kuvvetleri oluşur.
III. Proton ve nötronların yapı taşları kuarklardır.
Atom altı parçacıkları ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Çekirdek tepkimeler için;
I. Toplam kütle korunur.
II. Kütle numaraları toplamı korunur.
III. Sıcaklık arttıkça çekirdek kararlılığı azalır.
yargılarından hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
(a // b)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Geiger Müller sayacı
II. Sintilasyon sayıcısı
III. Wilson sis odası
Yukarıda verilenlerden hangileri radyoaktif ışınların analizi için kullanılır?
Boş Bırak
Radyoaktif bir izotop olan X atomu bir dizi ışıma sonunda Y atomuna dönüştüğünde kütle numarası 12 azalırken, proton sayısı 4 azalıyor.
Buna göre, X atomu aşağıdaki ışımalardan hangilerini yapmış olabilir?
Boş Bırak
I. Yeraltı akarsuların akış yönü ve hızının tespiti
II. Tarihi eserlerin yaşının belirlenmesi
III. Gıda maddelerinin sterilizasyonunda
Yukarıda verilenlerden hangileri radyoaktif maddelerin günümüzde kullanıldığı alanlardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
(ÖSS 2007 I)
Boş Bırak
(LYS 2010)
Boş Bırak
(ÖSS 2004)
Periyodik cetvelin 2. periyodunda ve 1A grubunda bulunan X elementinin izotoplarından birinin kütle numarası 6 dır.
X elementinin bu izotop atomu aşağıdakilerden hangisiyle bombardıman edildiğinde, yalnızca bir trityum atomu ve bir helyum çekirdeği oluşturur?
Boş Bırak
(ÖYS 1995)
Radyoaktif bozunma türleriyle ilgili;
I. Nötron sayısı proton sayısından fazla olan izotoplar, beta (β–) bozunması yapar.
II. Nötron sayısı proton sayısından küçük olan izotoplar, pozitron (β+) bozunması yapar.
III. Elektron yakalanması, atom numarasını 1 azaltır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
(ÖYS 1997)
32 gram 4219K izotopunun miktarı, radyoaktif bozunmayla 48 saat sonra 2 grama düşüyor.
Bu izotopun miktarının 0,5 grama düşmesi için daha kaç saat geçmesi gerekir?
Boş Bırak
(ÖSS 1998)
Bir elementin radyoaktif bir izotopunun radyoaktifliğinin tanımlanmasında, aşağıdaki özelliklerinden hangisi kullanılamaz?
Boş Bırak
(ÖSS 1995)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz