Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 153 puan
Hidrojen aşağıda verilen yöntemlerden hangisi ile elde edilebilir?
I. Kızgın derecede ısıtılmış (Fe, Mg ...) hurda metal üzerinden su buharı geçirilmesi ile
II. Suyun elektrolizinden
III. Hidrokarbonların yüksek sıcaklıkta Ni katalizörlüğünde su buharı ile tepkimesinden
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi H2 kullanım alanlarından biri değildir?
I. Bazı metal oksitleri indirgeyerek elementel metal eldesinde kullanılır.
II. Amonyak sentezinde kullanılır.
III. Doymamış yağ asitlerini doyurarak doymuş margarin üretiminde kullanılır.
IV. Yüksek sıcaklık isteyen otojen kaynakta yakıt olarak kullanılır.
Boş Bırak
Boş Bırak
Bor elementi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Karbon elementi ile ilgili aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I. Karbonun allotropları grafit, elmas, fullereslerdır.
II. Karbonik asit suda çözülerek asit yağmurlarını oluşturur. CO2 + H2O → H2CO3
III. Organik kimyanın ana elementlerinden biridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bir metalin doğada bulunan bileşiğine ..... I ....... denir. Cevherlerin ısıtılarak uçucu maddelerden temizlenmesine ....... II ...... denir. Cevherlerin ısıtılarak metal oksitlerine dönüştürülmesine ..... III ..... denir.
Yukarıda verilen bilgilerde boşluklara yazılabilecek uygun eşleştirme seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
( I // II // III)
Boş Bırak
Alaşımlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Kendilerini oluşturan metallerden daha sert ve sağlamdır.
II. Metal atomların yer değiştirmesi ile oluşabilir.
III. Metaller arasındaki elektronegatiflik farkı büyük olursa bileşik oluşabilir.
Boş Bırak
– Silikatlar halinde bulunur.
– Kum, kuvartz, opal gibi kıymetli taşların yapısında yer alır.
– Cam yapımında kullanılır.
Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Amonyak (NH3) ile ilgili,
I. Gübre ve nitrik asit yapımında kullanılır.
II. Üre eldesinde kullanılır.
III. Patlayıcı yapımında kullanılır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. NO2
II. CO2
III. SO3
IV. N2O
V. CO
Yukarıda verilen oksitlerin kaç tanesi asit yağmurlarına neden olmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Çelik üretiminde Bessemer yöntemi kullanılır.
II. Demir eldesinde önce kavurma işlemi uygulanır.
III. Pik demir içindeki kükürt kırılganlığı arttırır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
(LYS 2012)
Atom numarası 1 olan hidrojen elementinin üç izotopu 1H, 2H(D) ve 3H(T) dir.

Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. CF2Cl2 (Freon) : Soğutma sistemlerinde
II. NH4NO3 : Patlayıcılarda
III. HNO3 : Organik boya yapımında
Yukarıdaki bileşik ve kullanım alanları hangilerinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Civa (Hg) elementi HgS filizinin hava oksijeni ile ısıtılmasından
HgS(k) + O2(g) → Hg(s) + SO2(g)
tepkimesine göre elde edilir.
Buna göre, 50 gram Hg elde etmek için % 80 saflıkta kaç gram HgS filizi yeterli O2(g) ile ısıtılmalıdır?
(S : 32, Hg : 200)
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz