Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 111 puan
Würtz senteziyle izopentan eldesinde alınması gereken alkil halojenürlerin alkil çiftleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?
I. npropil – Etil
II. İzopropil – Etil
III. 2-metil propil – Metil
Boş Bırak
Aşağıdaki maddelerden hangisinin kapalı formülü C5H8 değildir?
Boş Bırak
I. Bromlu suyun rengini giderme
II. KMnO4 (Bayer ayıracına) etki etme
III. Yanma tepkimesi verdiğinde eşit mollerde CO2 ve H2O oluşturma
Yukarıdakilerden hangisi yalnız alkenlerin tanınma tepkimesidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
X: H – C ≡ C – H
Y: CH2 = CH2
Z: CH3 – CH3
karışımından z gazını ayırmak için;
I. Bromlu sudan geçirmek
II. Karışımı yakmak
III. NH3 lü Cu2Cl2 çözeltisinden geçirmek
işlemlerinden hangilerinin uygulanması yeterlidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Saf olmayan 20 gramlık CaC2 (karpit) nin su ile tepkimesinden oluşan asetilen (C2H2) gazını doyurmak için 0,6 gram H2(g) kullanılıyor.
Buna göre, CaC2nin saflık %’si kaçtır?
(Ca: 40, C: 12)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
I. 2,3 dimetil 1-pentin
II. 1,4 bütadien
III. Asetilen
Yukarıdaki bileşiklerin eşit mollerini doyurmak için tepkimeye giren H2nin mol sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
X: 5 karbonlu alkadien
Y: 5 karbonlu sikloalken
Z: 5 karbonlu alkin
Yukarıda verilen maddeler için;
I. X, Y, Z birbirinin izomeridir.
II. Birer mollerini doyurmak için 2 şer mol H2(g) gerekir.
III. Y nin bir molünde sekiz tane hidrojen atomu vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz