Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 111 puan
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bileşik değildir?
Boş Bırak
6,2 gram organik bir bileşik yakıldığında 8,8 gram CO2 ve 0,3 mol H2O oluşmaktadır.
>Bu organik bileşiğin 0,2 molü 12,4 gr olduğuna göre, molekül formülü nedir?
(H: 1, C: 12, O: 16)
Boş Bırak
NCl3, CCl4 ve OCl2 bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(6C, 7N, 8O, 17Cl)
Boş Bırak
Bir bileşiğin VSEPR gösterimi AX2E2 olduğuna göre bu bileşikle ilgili;
I. Geometrik şekli kırık doğrudur.
II. Merkez atom sp3 hibritleşmesi yapar.
III. Molekülleri arasında H bağları bulunur.
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Aşağıda verilen organik bileşiklerin hangisinde karbon atomu sp, sp2 ve sp3 hibritleşme göstermiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
(1 // 2 // 3)
Boş Bırak
CnH2n – 2 genel formülüne sahip hidrokarbon için,
I. Siklo alken
II. Alkadien
III. Bir tane üçlü bağ içeren alkin
yapılarından hangileri olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
(1 // 2 // 3)
Boş Bırak
I. NCl3 : Üçgen piramit
II. CO2 : Doğrusal
III. CHF3 : Düzgün dörtyüzlü
bileşiklerinden hangilerinin molekül şekilleri doğru verilmiştir?
(1H, 6C, 7N, 8O, 9F, 17Cl)
Boş Bırak
Periyodik cetvelin 2. periyot 7A grubunda bulunan X atomu için,
I. 7N ile oluşturduğu bileşiğin Vesepr gösterimi AX3E şeklindedir.
II. 8O ile oluşturduğu bileşik oksit özelliği gösterir.
III. Kendi atomları arasında oluşan bağ apolar kovalent bağ, molekül apolardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz