Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Beyza Uçar 7 puan
Boş Bırak
Serbest pistonlu bir kapta su ve su üzerinde de NH3 gaz bulunmaktadır. Piston sabit sıcaklıkta bir miktar aşağıya itilip sabitleniyor.
Buna göre;
I. Çözeltinin iletkenliği artar.
II. Kimyasal çözünme gerçekleşir.
III. Çözelti üzerindeki gaz molekül sayısı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
İçinde 25 °C sıcaklıkta 75’er mL su bulunan kaplardan 1.sine 24 g KCI, 2.sine 36 g NaNO3 tuzları ilave edilip tamamen çözünmeleri sağlanarak doygun çözeltiler elde ediliyor.
Buna göre,
I. 25 °C’ta NaNO3 çözünürlüğü 48 g / 100 mL sudur.
II. 25 °C’ta KCI çözünürlüğü 18 g / 50 mL sudur
III. 25 °C’ta eşit miktar su içeren KCl ve NaNO3 çözeltileri daima doygundur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Saf sudaki çözünürlüğü 40 °C’ ta 40 g X / 100 g su ve 80 °C’ ta 50 g X / 100 g su olan çözelti 40 °C’ ta 200 g su ile hazırlanan doygun çözelti 80 °C’a kadar ısıtıldığında tekrar doygun olması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Çözünürlük grafiklerinde X maddesinin çözünürlüğü sıcaklıkla, Y maddesini çözünürlüğü basınçla artmaktadır.
Buna göre;
I. X maddesi katıdır.
II. Sıcaklık arttırıldığında Y maddesinin çözünürlüğü azalır.
III. X ve Y maddesi birbiri içinde çözünür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
(X // Y // Z )
Boş Bırak
Suda ekzotermik çözünen bir katı madde doygun çözeltisi ile dengededir. Buna göre;
I. Çözelti soğutulursa çökme olur.
II. Çözelti aynı sıcaklıkta karıştırılırsa çözünen katı mıktarı artar.
III. Aynı sıcaklıkta ortama dipteki katının tamamını çözecek kadar su ilave edilirse çözünürlük değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz